Menu

Past events

16.05 Elections Sociales
Les prochaines élections sociales auront lieu entre le 11 mai et le 24 mai 2020. Même si cela peut encore sembler lointain, il est conseillé de déjà réfléchir à l’organisation de ces élections sociales afin de s’y préparer au mieux. Notre équipe...
16.05 Social Elections
The next social elections will take place between 11 May and 24 May 2020. Although this may still seem far away, it is advisable to start thinking about the organization of these social elections in order to prepare for them as well as possible. Our...
16.05 Sociale Verkiezingen
De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 mei en 24 mei 2020. Hoewel dit nog veraf kan lijken, denkt u best nu al na over de organisatie van deze sociale verkiezingen, zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent.  Onze Employment,...
09.05 Hoe mobiliteitsbudget optimaal integreren in uw mobiliteitsbeleid?
Het mobiliteitsbudget is sinds 1 maart 2019 een feit. Het is dus tijd om te analyseren hoe u hier maximaal gebruik van kunt maken.  Met het mobiliteitsbudget kan de kost van de bedrijfswagen gespendeerd worden aan alternatieven, zoals...
07.05 Lunchseminarie: bemiddeling en arbitrage als alternatieven voor een gerechtelijke procedure? ‘Tips & Tricks’ in geval van geschillen
Ons Commercial & Litigation team, laureaat van de Trends Legal Award 2018 voor Best independent Belgian law firm in litigation & arbitration, organiseert een zeer praktijkgericht lunchseminarie waar zij aan de hand van een concrete casus en...
07.05 LUNCH-SÉMINAIRE : La médiation et l’arbitrage, alternatives à la procédure judiciaire ? ‘tips & tricks’ en cas de conflits
Notre équipe Commercial & Litigation, lauréate du Trends Legal Award 2018 Meilleur Cabinet belge indépendant en litige et arbitrage, organise un lunch-séminaire très pratique lors duquel elle abordera les sujets suivants au cours d’un débat...
25.04 Mede-eigendom en de gewijzigde Appartementswet in het kader van binnenstedelijke ontwikkeling
Weinig mede-eigendommen blijven gespaard van spanningen, conflicten en geschillen. Ook de wet van 2 juni 2010, die een aantal belangrijke wijzigingen doorvoerde, kon geen oplossing bieden aan bepaalde structurele knelpunten. In het kader van de...
02.04 LUNCHSEMINARIE: ZIJN UW ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UP-TO-DATE?
Zijn uw algemene verkoopvoorwaarden nog steeds up-to-date gelet op een aantal belangrijke (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht? Of dienen bepaalde clausules idealiter aangepast te worden in het licht van de nieuwe...
02.04 LUNCH-SÉMINAIRE : VOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT-ELLES À JOUR ?
Vos conditions générales de vente sont-elles toujours à jour au regard des nombreuses modifications législatives (imminentes) importantes en droit commercial? Ou serait-il préférable de modifier certaines clauses à la lumière de ces...
28.03 Incentives: hoe het succes van uw onderneming delen met ‘key individuals’? Recente ontwikkelingen
Het succes van een onderneming hangt vaak af van de inzet van het management en van werknemers. Er bestaan verschillende mogelijkheden om deze personen (extra) te stimuleren en te belonen. Op ons lunchseminarie gaan we – na een bondig overzicht van...