Menu

Past events

17.09 Lunchseminarie “De wet vennootschappen en verenigingen in de praktijk”
Op 1 mei 2019 trad de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen in werking. Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe regels ook van toepassing op ondernemingen die op 1 mei al bestonden.Wat zijn de eerste ervaringen met deze wet? Welke praktische...
17.09 Lunch seminar “Belgian Companies and Associations Code in practice”
On 1 May 2019, the Belgian companies and associations code entered into force. As from 1 January 2020, the new rules will also apply to companies that already existed on 1 May.What are the lessons learned so far? What are the practical consequences...
17.09 Lunch-séminaire ‘Le Code des sociétés et des associations en pratique‘
Le 1er mai 2019, le nouveau code des sociétés et des associations est entré en vigueur. À partir du 1er janvier 2020, les nouvelles règles s'appliqueront également aux entreprises qui existaient déjà le 1er mai.Quels sont les premiers retours d’...
27.06 Lunchseminarie: Nieuwe wet vennootschappen en verenigingen – welke opportuniteiten voor mijn onderneming?
Het is niemand ontgaan dat sinds 1 mei nieuwe regels gelden voor vennootschappen en verenigingen. Welke opportuniteiten biedt de nieuwe wet? En welke praktische gevolgen zijn er voor uw onderneming? Hoe ziet de overgangsperiode eruit voor...
27.06 Lunch seminar: Belgian New Companies and Associations Code – what’s in it for my company?
The arrival of the new Belgian companies and associations code has not gone unnoticed. Which opportunities does the new law offer? What are the practical consequences for your company? What are the relevant aspects of the transition period for...
27.06 (All day) Lunch-séminaire: Nouveau code des sociétés et des associations – quelles opportunités pour mon entreprise ?
L’existence de nouvelles règles applicables aux entreprises et aux associations depuis le 1er mai n’a échappé à personne. Quelles sont donc les opportunités offertes par la nouvelle loi et quelles en sont les conséquences pratiques pour votre...
20.06 Lunch-séminaire: Actualités en matière de pensions complémentaires
L’objectif de ce lunch-séminaire est, durant une session d’une heure et demi, de vous remettre complètement à jour en ce qui concerne les pensions complémentaires. A cet égard, nous vous donnerons un aperçu des initiatives législatives les plus...
20.06 Lunchseminarie: Actualia aanvullende pensioenen
Het opzet van dit lunchseminarie is om u tijdens een sessie van anderhalf uur terug helemaal up-to-date te brengen inzake aanvullende pensioenen. Daartoe zullen wij een overzicht geven van de recentste wetgevende initiatieven op het vlak van...
28.05 Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam in België: opportuniteiten en grenzen voor de vastgoed- en bouwsector vanuit grensoverschrijdend perspectief
De vervanging van de klassieke driehoek opdrachtgever-architect-aannemer in grote en middelgrote vastgoed- en bouwprojecten door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden wint in België en de ons omringende landen steeds meer aan belang. Niet alleen...
23.05 Développements récents en droit de l’environnement en Flandre et en Wallonie
Au cours de ce lunch-séminaire, nous aborderons les développements importants intervenus en 2019 en matière de droit de l'environnement en Flandre et en Wallonie. Après un exposé portant sur la jurisprudence récente en Flandre concernant les sols, l...