Menu

Past events

17.01 Lunch-séminaire 'Nouveautés en immobilier en 2019'
Le lunch-séminaire « Nouveautés en immobilier en 2019 » aura lieu le 17 janvier 2019 à Anvers. Au cours de ce lunch-séminaire, nous vous présenterons les nouveautés les plus importantes dans le secteur de l’immobilier en...
17.01 Lunchseminarie 'Vooruitblik vastgoed 2019'
Het lunchseminarie ‘Vooruitblik vastgoed 2019’ zal doorgaan op 17 januari as. te Antwerpen.Gedurende dit lunchseminarie wensen wij u een volledige update te geven omtrent de belangrijkste vooruitzichten voor de vastgoedpraktijk voor 2019. Het nieuwe...
15.01 Lunchseminarie 'Vooruitblik vastgoed 2019'
Het lunchseminarie ‘Vooruitblik vastgoed 2019’ zal doorgaan op 15 januari as. in ons kantoor te Brussel.Gedurende dit lunchseminarie wensen wij u een volledige update te geven omtrent de belangrijkste vooruitzichten voor de vastgoedpraktijk voor...
15.01 Lunch-séminaire 'Nouveautés en immobilier en 2019'
Le lunch-séminaire « Nouveautés en immobilier en 2019 » aura lieu le 15 janvier 2019 à Bruxelles. Au cours de ce lunch-séminaire, nous vous présenterons les nouveautés les plus importantes dans le secteur de l’immobilier en 2019...
29.11 Lunchseminarie: Productaansprakelijkheid en productveiligheid
Productaansprakelijkheid en productveiligheid zijn niet weg te denken uit onze maatschappij en maken regelmatig het voorwerp uit van verschillende belanghebbende arresten onder meer van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Tot slot is het...
29.11 Lunch-séminaire: Responsabilité et sécurité des produits
La responsabilité et la sécurité des produits sont incontournables dans notre société. Le cadre législatif national et européen les entourant est relativement complexe et elles font régulièrement l’objet de nombreux recours, notamment devant la Cour...
27.11 Lunchseminarie 'Hot Topics in M&A'
In 2019 zal de fusie- en overnamewereld er opnieuw anders uitzien. Welke effecten zal het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen hebben op overnametransacties? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het fiscale vlak waar partijen bij...
27.11 Lunch-séminaire 'Actualités en M&A'
En 2019, le secteur fusions-acquisitions va subir quelques changements. Quel sera l’impact du nouveau Code belge des sociétés sur les transactions en fusion et acquisitions ? Quels sont les derniers développements en matière fiscale que les...
27.11 Lunch seminar 'Hot topics in M&A'
In 2019, the mergers & acquisitions field will again be changing. What will be the impact on M&A transactions of the new Belgian Companies Code? What are the latest developments in the fiscal field that transaction parties should be aware of...
22.11 Student Cocktail @ our Brussels' office
If you think of yourself as an out-of-the-ordinary talented master student in law, we would like you to consider joining our team as a (summer) trainee. This would give you the chance to work with us on state-of-the-art deals and learn from our...