Menu

De managementvennootschap: een maatpak voor de toekomst?

Date
Monday 6th November, 2017
Time
12.00 pm
Location
Lydian
Tour & Taxis
Havenlaan 86C b113
1000 Brussel

De Regering Michel heeft tijdens haar Zomerakkoord een aantal ingrijpende maatregelen goedgekeurd die het fiscale landschap grondig zullen hervormen. De meest opvallende maatregel betreft ongetwijfeld de verlaging van de belastingtarieven voor vennootschappen. Tegelijk werden ook diverse "compenserende" maatregelen getroffen, waarvan het belang niet te onderschatten is: een "activering" van de anti-misbruikbepaling tegen oneigenlijk gebruik van vennootschappen, een hervorming van de aftrek voor financieringskosten, een herziening van de berekening van de notionele interestaftrek, enz…

Al deze wijzigingen zullen een belangrijke invloed hebben op de opportuniteit of de fiscale kost van managementvennootschappen. Wij bespreken deze nieuwe fiscale regels in detail.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan andere thema’s die in beweging zijn en die eveneens relevant zijn voor al wie te maken heeft met een managementvennootschap.

Zo gaan wij nader in op de mogelijkheden om aan pensioenopbouw te doen via de managementvennootschap. De regering heeft de laatste jaren immers uitgebreid gesleuteld aan de regels inzake aanvullende pensioenen. Wij overlopen met u de nieuwe mogelijkheden en beperkingen.

Deze sessie biedt u tevens een uitstekende kans om de meest recente tendensen en aandachtspunten op het vlak van vennootschaps- en contractenrecht te vernemen, met een blik op het nieuwe vennootschapsrecht dat eraan komt. Zo bent u meteen ook al juridisch gewapend naar de toekomst toe.

Het seminarie zal doorgaan in het Nederlands. 

U kan gratis online inschrijven voor deze sessie tot
30 oktober2017 .

Lydian verwelkomt u voor dit lunchseminarie graag op 6 november 2017. 

Programma:

  • Ontvangst met broodjes: 12u00
  • Uiteenzetting en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op
+32 2 787 90 15 of per mail valerie.thiebaut@lydian.be.