Menu

Incentives: hoe het succes van uw onderneming delen met ‘key individuals’? Recente ontwikkelingen

Date
Thursday 28th March, 2019
Time
12.00 pm
Location
Lydian
Havenlaan 86c-b113
1000 Brussel

Het succes van een onderneming hangt vaak af van de inzet van het management en van werknemers. Er bestaan verschillende mogelijkheden om deze personen (extra) te stimuleren en te belonen.

Op ons lunchseminarie gaan we – na een bondig overzicht van de verschillende gekende mogelijkheden – in op enkele belangrijke recente ontwikkelingen, met name:

  • Het succesverhaal van de nieuwe cash winstdeelnemingen
  • De problematiek van RSZ-bijdragen verschuldigd op aandelen uitgegeven door een buitenlandse moedervennootschap
  • De mogelijkheid van het verbinden van dividendrechten aan de resultaten van een bepaald onderdeel van een onderneming (de zogenoemde “tracking shares” of volgaandelen)
  • De impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (dat reeds op 1 mei 2019 in werking treedt) op werknemersparticipatieplannen

Waar relevant komen het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht, het vennootschapsrecht en het fiscaal recht aan bod zodat alle mogelijke aspecten worden belicht.

Dit lunchseminarie wordt gehouden in het Frans en het Nederlands.

Deelname is gratis. U kan zich online inschrijven tot 24 maart 2019.

Wij hopen u op ons seminarie te mogen verwelkomen!

Programma

  • Ontvangst met broodjes: 12u00
  • Uiteenzettingen en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op +32 2 787 90 77 of per mail marketing@lydian.be.

Signups closed for this Event