Menu

Lunchseminarie: Actualia aanvullende pensioenen

Date
Thursday 20th June, 2019
Time
12.00 pm
Location
Lydian
Havenlaan 86C - b113
1000 Brussel

Het opzet van dit lunchseminarie is om u tijdens een sessie van anderhalf uur terug helemaal up-to-date te brengen inzake aanvullende pensioenen. Daartoe zullen wij een overzicht geven van de recentste wetgevende initiatieven op het vlak van aanvullende pensioenen en van enkele markante gerechtelijke uitspraken inzake aanvullende pensioenen. Daarbij geven wij steeds duidelijk aan wat de concrete gevolgen zijn voor de werkgevers, pensioeninstellingen en werknemers.

Tijdens de eindsprint van de regering Michel I werden inderdaad nog heel wat maatregelen inzake aanvullende pensioenen geconcretiseerd. Wij kaderen ondermeer de volgende nieuwigheden en lichten die bondig toe:

 • Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers en de pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke personen.
 • De aanpassingen van de WAP inzake de publieke pensioentoezeggingen.
 • De wijzigingen inzake de 10% eindbelasting van het aanvullend pensioenkapitaal.
 • De implementatie van de Portability-Richtlijn en de IORP II-Richtlijn.
 • De impact van de GDPR regelgeving.

De hoven en rechtbanken hebben zich ook meermaals uitgesproken over geschillen inzake aanvullende pensioenen. Wij gaan in op de recentste uitspraken die relevant zijn voor de wijze waarop werkgevers moeten waken over de correcte toepassing en uitvoering van hun aanvullende pensioentoezeggingen. Hierbij komen ondermeer de volgende zaken aan bod:

 • De noodzaak om bewijs te verzamelen van de correcte naleving van de informatieverplichtingen (moet de werkgever de uittredingsfiche nu werkelijk per aangetekende brief versturen?).
 • De noodzaak om bewijs te verzamelen dat er bij de pensioeninstelling op werd aangedrongen om de pensioentoezegging correct aan te passen overeenkomstig de binnen de onderneming gesloten cao (het belang van de communicatie tussen de werkgever en de verzekeraar).
 • De verplichtingen in hoofde van de werkgever als de pensioeninstelling haar verplichtingen niet nakomt (het geval Apra Leven).
 • Vanaf wanneer kan een werkgever gerust zijn dat een ex-werknemer geen vordering inzake zijn aanvullend pensioen meer kan instellen (de complexiteit van de verjaring)?

Dit lunchseminarie wordt in het Nederlands gehouden in onze kantoren te Brussel, in Tour & Taxis.

Deze sessie vindt plaats op 20 juni 2019. Inschrijven kan gratis en online tot 15 juni 2019.

We kijken ernaar uit u te ontvangen tijdens ons lunchseminarie!

Programma:

 • Ontvangst met broodjes: 12u00
 • Uiteenzetting en vragen: 12u30
 • Einde: 14u15 

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op
+32 2 787 90 77 of per mail marketing@lydian.be. ‚Äč   

Signups closed for this Event