Menu

Lunchseminarie 'Omgevingsrecht'

Date
Wednesday 13th December, 2017
Time
12.00 pm
Location
Lydian
Tour & Taxis
Havenlaan 86C b113
1000 Brussel

Op 1 januari 2018 treedt de langverwachte "omgevingsvergunning" integraal in werking. Deze omgevingsvergunning zal zowel de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, als de huidige socio-economische vergunning, integreren in één enkele vergunning.

Vanaf dat ogenblik zal voor alle bevoegdheidsniveaus de nieuwe procedure gelden die is vastgelegd in het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 met bijhorende uitvoeringsbesluiten. Vandaag is de omgevingsvergunning slechts van kracht voor die dossiers waarvoor de Vlaamse Regering en de Deputatie in eerste aanleg bevoegd zijn, evenals voor een beperkt aantal gemeenten dat reeds vrijwillig is ingestapt in de procedure van de omgevingsvergunning. De werkingssfeer van het proceduredecreet zal binnenkort dus aanzienlijk uitbreiden met alle aanvragen op gemeentelijk niveau.

Bovendien zal ook het voorwerp van de omgevingsvergunning worden uitgebreid met de integratie van de huidige socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning.

Tot slot verwacht men in 2018 (datum nader te bepalen) de invoering van de zogenaamde "Codextrein", ook wel het 'Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving' genoemd. Deze Codextrein kondigt fundamentele wijzigingen van het omgevingsrecht aan.

Om u voor te bereiden op deze belangrijke nieuwigheden, lichten wij u tijdens het lunchseminarie graag de essentiële wijzigingen aan het omgevingsrecht toe. Onder meer de volgende vragen zullen aan bod komen:

  • Wat zijn de hoofdlijnen van het nieuwe proceduredecreet?
  • Wat is het lot van uw bestaande vergunningen?
  • Hoe verloopt de nieuwe aanvraagprocedure?
  • Welke overheid is bevoegd voor mijn project?
  • Wat betekent dat een omgevingsvergunning "voor onbepaalde duur"?
  • Wat zijn de krachtlijnen van de integratie van de huidige socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning?
  • Welke fundamentele nieuwigheden kondigt de Codextrein aan?

Het seminarie zal doorgaan in het Nederlands.

Deze sessie gaat door op 13 december 2017. U kan zich hiervoor gratis inschrijven per email (valerie.thiebaut@lydian.be) tot 6 december 2017.

Wij verwelkomen u graag op ons lunchseminarie!

Programma:

  • Ontvangst met broodjes: 12u00
  • Uiteenzetting en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op
+32 2 787 90 15 of per mail valerie.thiebaut@lydian.be.