Menu

Lunchseminarie: Schuldinvordering en schuldbewaring

Date
Tuesday 20th March, 2018
Time
12.00 pm
Location
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Als schuldeiser wenst u absoluut te vermijden dat de inning van uw schuldvordering onmogelijk wordt bij gebrek aan voldoende activa van uw schuldenaar. Een zorgvuldig handelende ondernemer doet er dan ook goed aan om alvorens in zee te gaan met een medecontract hem grondig te screenen en tijdig acties te ondernemen wanneer het mis loopt.

Tijdens dit lunchseminarie zal het Commercial & Litigation Team de belangrijkste schuldinvorderings- en schuldbewaringstechnieken bespreken, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan actuele en praktijkgerichte ontwikkelingen. Er wordt o.m. stilgestaan bij:

  • (Voorafgaandelijke) screening en identificatie van uw tegenpartij;
  • Het veilig stellen van uw schuldvordering, in het bijzonder: (Europees) beslag, sekwester, beslag tot terugvordering, vernieuwd pandrecht inclusief vernieuwde regels inzake het eigendomsvoorbehoud, exceptie van niet nakoming, retentierecht en compensatie;
  • De diverse technieken om een (uitvoerbare) titel te bekomen;
  • De uiteenlopende invorderingsprocedures;
  • Tenuitvoerlegging (in het buitenland); en tot slot
  • De invloed van insolventieprocedures op uw schuldvordering.

Deze sessie gaat door op dinsdag 20 maart 2018 in De Jachthoorn te Kontich. U kan zich hiervoor gratis online inschrijven tot 16 maart 2018.

Het seminarie zal doorgaan in het Nederlands.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op ons lunchseminarie!


Programma:

  • Ontvangst met broodjes: 12:00 uur
  • Uiteenzetting en vragen: 12:30 uur
  • Einde: 14:15 uur

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op
+32 2 787 90 15 of per mail valerie.thiebaut@lydian.be.