Menu

Lunchseminarie 'Zijn uw algemene verkoopvoorwaarden up-to-date?

Date
Tuesday 12th February, 2019
Time
12.00 pm
Location
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Zijn uw algemene verkoopvoorwaarden nog steeds up-to-date gelet op een aantal belangrijke (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht? Of dienen bepaalde clausules idealiter aangepast te worden in het licht van de nieuwe wijzigingen?

Tijdens het lunchseminarie van ons Commercial & Litigation team zal er vanuit een praktijkgerichte invalshoek worden stilgestaan bij o.m.:

  • De tegenstelbaarheid van algemene verkoopvoorwaarden (kennisname, aanvaarding, e-commerce, wijziging van algemene voorwaarden en de battle of forms);
  • Clausules ten gunste van de onbetaalde verkoper (onder meer het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht);
  • De impact van de verschillende Potpourri hervormingen, de nieuwe Bemiddelingswet die bemiddeling en alternatieve vormen van geschillenbeslechting promoot, de hervorming van het Burgerlijk Wetboek en de impact van de Brexit;
  • En ten slotte, de impact van de nieuwe wetgevingen m.b.t. ‚ÄúTrade Secrets" en intellectuele rechten in het algemeen evenals privacy gerelateerde clausules.

Het seminarie zal doorgaan in het Nederlands in De Jachthoorn te Kontich.

Deze sessie gaat door op dinsdag 12 februari 2019. U kan zich hiervoor gratis online inschrijven tot woensdag 6 februari 2019.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op ons lunchseminarie!

Programma:

  • Ontvangst met broodjes: 12u00
  • Uiteenzetting en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op +32 2 787 90 15 of per mail valerie.thiebaut@lydian.be.

Graag delen wij u reeds mee dat een identieke tweetalige sessie zal georganiseerd worden in onze kantoren in Brussel op dinsdag 2 april 2019. De uitnodiging voor deze sessie volgt later

Signups closed for this Event