Menu

LUNCHSEMINARIE: ZIJN UW ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UP-TO-DATE?

Date
Tuesday 2nd April, 2019
Time
12.00 pm
Location
Lydian - Tour & Taxis
Havenlaan - Avenue du Port 86c b113
1000 Brussel

Zijn uw algemene verkoopvoorwaarden nog steeds up-to-date gelet op een aantal belangrijke (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht? Of dienen bepaalde clausules idealiter aangepast te worden in het licht van de nieuwe wijzigingen?

Tijdens het lunchseminarie van ons Commercial & Litigation team zal er vanuit een praktijkgerichte invalshoek worden stilgestaan bij o.m.:

  • De tegenstelbaarheid van algemene verkoopvoorwaarden (kennisname, aanvaarding, e-commerce, wijziging van algemene voorwaarden en de battle of forms);
  • Clausules ten gunste van de onbetaalde verkoper (onder meer het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht);
  • De impact van de verschillende Potpourri hervormingen, de nieuwe Bemiddelingswet die bemiddeling en alternatieve vormen van geschillenbeslechting promoot, de hervorming van het Burgerlijk Wetboek en de impact van de Brexit;
  • En ten slotte, de impact van de nieuwe wetgevingen m.b.t. “Trade Secrets” en intellectuele rechten in het algemeen, evenals privacy gerelateerde clausules.
Het seminarie zal doorgaan in het Nederlands en in het Frans in onze kantoren gelegen te Tour & Taxis in Brussel.

Deze sessie gaat door op dinsdag 2 april 2019. U kan zich hiervoor gratis online inschrijven tot woensdag 27 maart 2019.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op ons lunchseminarie!

Programma: 

  • Ontvangst met broodjes: 12u00 
  • Uiteenzetting en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op +32 2 787 90 99 of per mail marketing@lydian.be.

Signups closed for this Event