Lydian

Menu

In our spotlight

Public Sector
February 27
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten.

All news

Real estate
February 28
Voortaan zelfstandige saneringsplicht voor de saneringsplichtige bij historische bodemverontreiniging
Real estate
February 28
En cas de pollution historique du sol, les personnes soumises à l’obligation d’assainissement ont désormais une obligation autonome d’assainissement.
Public Sector
February 28
Op 21 december 2017 nam het Vlaams Parlement het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) aan, dat ondertussen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd
Real estate
February 28
The ‘Legal 500 Hall of Fame’ highlights individuals who have received constant praise by their clients for continued excellence.
February 21
La nouvelle réforme de l'impôt sur les sociétés a été publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2017.
February 21
Vanaf 30 juni 2017 zijn aanbesteders (= aanbestedende overheden en entiteiten) verplicht een door de federale regering in te richten aanspreekpunt uiterlijk per 15 maart 2018