Lydian

Menu

In our spotlight

Public Sector
February 27
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten.

All news

February 7
We previously informed you that the European Commission and the European Parliament had proposed, at the end of 2017, to push back the timing of the Insurance Distribution Directive (IDD).
February 6
Zoals verwacht heeft het Hof van Justitie vandaag geoordeeld dat de nationale rechter een A1 formulier buiten toepassing kan laten in geval van fraude (zaak Altun e.a.).
February 6
In recent case law, an easing is noticeable with regard to the start and duration of the short term to file a claim based on hidden defects (Article 1648 Belgian Civil Code).
February 6
We selected some of the most important measures of this act which may impact your HR.
February 6
Wij selecteerden alvast enkele van de belangrijkste maatregelen uit deze wet die een impact kunnen hebben binnen uw HR.
February 6
Nous avons sélectionné quelques-unes des mesures les plus importantes qui peuvent avoir un impact au sein de votre gestion RH.