Lydian

Menu

In our spotlight

Regulatory
April 30
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten.

All news

Commercial & Litigation
June 26
La Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires)juin 2018.
Commercial & Litigation
June 26
Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie
Information Governance & Data Protection (Privacy)
June 21
On 12 June 2018, after having obtained the Council of State’s advice, the Belgian draft GDPR bill was submitted to Parliament.
Corporate & Tax
June 20
The Private Privak was introduced fifteen years ago (Law of 22 April 2003) with the aim of providing an investment vehicle.
Corporate & Tax
June 20
De wetgever heeft onlangs het reglementaire en fiscale statuut van de Private Privak aantrekkelijker gemaakt.
Real estate
June 15
Op 1 maart 2018 keurde het Waalse parlement een nieuw decreet goed dat voor het merendeel van haar bepalingen op 1 januari 2019 in werking zal treden.