Lydian

Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

In our spotlight

About Lydian
November 14
Lydian is named Best Belgian law firm in 2018. Read our online press release.

All news

Real estate
October 16
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een gebouw, mits specifieke bepalingen.
Intellectual Property
October 16
On 8 October 2018, the Belgian Advertising Council published Guidelines for online influencers (“Influencer Guidelines”).
Information Governance & Data Protection (Privacy)
October 11
On 5 September 2018, the Act of 30 July 2018 regarding the protection of individuals with respect to the processing of personal data (GDPR Implementation Act) entered into force.
Insurance
October 2
Op 20 januari 2016 heeft de Europese Raad de Insurance Distribution Directive (IDD) aangenomen. België heeft evenwel de IDD niet tijdig kunnen omzetten in nationale wetgeving.
Insurance
October 2
Le 20 janvier 2016, le conseil européen a adopté la directive sur la distribution d'assurance (IDD). La Belgique n’a toutefois pas été en mesure de transposer IDD en droit belge dans ces délais.
Insurance
October 2
On 20 January 2016, the European Council adopted the Insurance Distribution Directive (IDD). Belgium, however, has not been able to implement the IDD into national law within these deadlines.