Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

12.03.18 De bouwheer kan consigneren ingeval van betwiste rechtstreekse vordering

Real estate
March 12

Artikel 1798 BW betreft de mogelijkheid tot rechtstreekse vordering van de onderaannemer ten opzichte van de bouwheer. Het principe van rechtstreekse vordering houdt in dat de onderaannemer rechtstreeks de bouwheer kan aanspreken met oog op betaling, ingeval de aannemer in gebreke blijft om de onderaannemer te betalen.

Deze mogelijkheid ten voordele van de onderaannemer geldt zelfs indien de vordering betwist wordt. Ingeval van betwisting van de vordering, spreekt het voor zich dat voormelde regeling leidt tot rechtsonzekerheid voor de betrokken partijen, aangezien de bouwheer in de discussie tussen de hoofdaannemer en onderaannemer betrokken wordt. Er zijn talrijke voorbeelden in de praktijk waarbij de bouwheer in dergelijke gevallen, wat begrijpelijk is in de situatie van betwisting, talmt in de betaling van de rechtstreekse vordering. Hierdoor kunnen schadebedingen in werking treden, en worden zelfs werkzaamheden op werven geschorst door de onderaannemer tot het moment van betaling. Het hoeft geen betoog dat dergelijke situaties allerminst aangewezen zijn, niet in het minst voor partijen die nog verder dienen samen te werken.

De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, de zogenaamde nieuwe pandwet, verhelpt grotendeels aan deze nefaste situatie van rechtsonzekerheid. 

Artikel 90 van de nieuwe pandwet voegt volgend principe toe aan artikel 1798 BW: ingeval van een betwisting tussen  onderaannemer en  aannemer, kan de bouwheer het betrokken bedrag storten bij de Deposito- en Consignatiekas of op een geblokkeerde rekening op naam van de aannemer en onderaannemer bij een financiĆ«le instelling.

Meer zelfs, indien de hoofdaannemer of de aannemer hierom verzoeken, is de bouwheer hiertoe verplicht.

Het spreekt voor zich dat dergelijke consignatie verschillende voordelen met zich meebrengt:

  1. het betrokken bedrag wordt uit de discussie wordt geweerd en de bouwheer is beter beschermd gezien de objectiviteit die gepaard gaat met een consignatie/blokkering van de gelden.
  2. de intresten lopen niet verder op vanaf de consignatie/blokkering;
  3. eventuele schadebedingen zijn niet langer van toepassing;
  4. het betrokken bedrag komt voor de onderaannemer niet meer in collisie met eventueel gevorderde bedragen van andere onderaannemers.  

Voormelde bepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2018.

Het Real Estate Team