Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

08.06.18 Hervorming van het Wetboek van vennootschappen, een belangrijke stap is gezet

Corporate
June 8

Met de langverwachte hervorming van het Wetboek van vennootschappen is onlangs een enorme stap vooruit gezet: er is eindelijk een tekst beschikbaar. Op 4 juni 2018 werd immers het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Kortom, de krachtlijnen van het ontwerp zijn:  

1.  Een doorgedreven vereenvoudiging, waaronder:

 • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
 • voortaan zullen het vennootschapsrecht en recht betreffende verenigingen en stichtingen geïntegreerd worden in één enkel wetboek;
 • afschaffing van de notie van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen;
 • beperking van het aantal vennootschapsvormen door afschaffing of fusie van bepaalde vormen; zo verdwijnen tijdelijke vennootschappen, stille vennootschappen, de EBVBA’s en de Comm.VA’s die zullen worden “gefuseerd” als zodanig met de NV (de statuten van de Comm.VA moeten derhalve worden gewijzigd);
 • beperking van het aantal strafbepalingen.

2.  Meer aanvullend recht en flexibiliteit om zich aan te passen aan het bedrijfsleven:

 • in de NV:
  • de ad nutum herroepbaarheid van de bestuurder wordt een regel van aanvullend recht;
  • mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen (die een bescherming tegen ontslag kan genieten);
  • mogelijkheid om te kiezen tussen het huidige monistische bestuurssysteem en een duaal bestuurssysteem;
  • mogelijkheid om te voorzien in een genoteerde NV in een dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders, en in de niet-genoteerde NV wordt een meervoudig stemrecht toegelaten;
 • in de BV:
  • afschaffing van kapitaalvereiste;
  • de rechten van de aandeelhouders worden niet langer bepaald door de fractie van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maar conventioneel of statutair;
  • de overdraagbaarheid van de aandelen kan vrij worden geregeld ;
 • in de CV: dit wordt opnieuw een vennootschap op basis van het coöperatief gedachtengoed.

3.  Integratie van verschillende Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

Virginie Bazelmans • +32 2 787 90 40 • virginie.bazelmans@lydian.be