Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

Lydian
Havenlaan 86C - b113 Brussel

21.12.18 Het recht van verenigingen van mede-eigenaars op erfgoedpremies

Real estate
December 21
  • De erfgoedpremie vergoedt de kosten gemaakt met het oog op het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken;
  • Ingevolge het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 ontstaat meer specifiek mogelijks een recht op een erfgoedpremie bij werken aan 1) een beschermd onroerend erfgoed, 2) goederen in de overgangszone bij een beschermd erfgoed en 3) goederen in een erfgoedlandschap;
  • De erfgoedpremie is doorgaans begrensd tot maximaal EUR 25.000,00, maar het bedrag kan hoger oplopen indien de ‘bijzondere procedure’ van toepassing is. Voor de bijzondere procedure moet het aanvraagdossier bijkomende documenten bevatten, zoals een diagnosenota, een inventaris en opmetingstekeningen. Slechts zeven uitzonderingsgevallen verlopen via de bijzondere procedure;
  • De bijzondere procedure is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de premienemer in het beschermde gebouw zijn hoofdverblijfplaats heeft of van plan is om aldaar zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. Hierop bestaat één uitzondering, met name indien er een overeenkomst is gesloten zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Breyne. Dit betreft overeenkomsten tot aankoop van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning en overeenkomsten tot renovatie of uitbreiding van een woning;
  • Bovenstaande maatregel wordt verruimd tot de verenigingen van mede-eigenaars (VME) in het ministerieel besluit van 9 oktober 2018 (BS 12 november 2018);
  • Bijgevolg kan een VME sinds 22 november 2018 een aanvraag indienen via de bijzondere procedure, indien de leden van de VME als natuurlijke persoon hun hoofdverblijfplaats hebben in het beschermde gebouw dan wel de intentie hebben om het gebouw tot hun hoofdverblijfplaats te bestemmen;
  • De aanvraag moet ingediend worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, waarna het agentschap een beslissing neemt binnen negentig dagen. Indien het erfgoed echter in een erkende onroerenderfgoedgemeente ligt (bijvoorbeeld Leuven, Holsbeek, Turnhout, Bekkevoort, Kasterlee en Rijkevorsel), moet de aanvraag bij de gemeente worden ingediend.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be