Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

08.02.19 Het vernieuwde Brusselse EPB-certificaat voor openbare gebouwen

Real estate
February 8
  • Op 13 december 2018 heeft de Brusselse Regering het besluit betreffende het Energieprestatie en Binnen klimaat-certificaat (het EPB-certificaat) openbaar gebouw (het Besluit) goedgekeurd;
  • De huidige Brusselse reglementering inzake het EPB-certificaat legt een aantal verplichtingen op aan de “gebruiker” van het openbaar gebouw. De nieuwe regelgeving hanteert op haar beurt de term “publieke organisatie”, die door het Besluit ruimer gedefinieerd wordt dan “gebruiker”;
  • De EPB-score op het certificaat zal nog steeds worden aangeduid door een letter: gaande van de letter “A+”, die wordt gehanteerd voor gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken, tot de letter “G” voor zeer energieverslindende gebouwen;
  • Het type publieke organisatie bepaalt de grens tussen de letters “A+”, “A”, “A-” etc. Het is bijvoorbeeld zo dat het type “administratieve dienst” (zoals een gemeentehuis) een B+ certificaat verkrijgt indien het energieverbruik tussen 77 en 114 kWhPE/m².jaar ligt, waar een zwembad reeds een B+ certificaat bekomt bij een energieverbruik tussen 1342 en 2012 kWhPE/m².jaar;
  • De indeling van de verschillende typen publieke organisaties in energieklassen wijzigt. Dat kan een verstrenging meebrengen, zoals voor gemeentehuizen die onder “administratieve diensten” zullen vallen. Hierdoor zullen ze een lager energieverbruik moeten hebben, om een gunstigere EPB-score te bekomen;
  • De Brusselse minister van Energie zal een nieuw model vastleggen van het EPB-certificaat openbare gebouwen;
  • Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 juni 2019.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be