Menu

De Wet Werkbaar Wendbaar Werk is bedoeld om ons arbeidsrecht grondig te hervormen, onze economie competitiever te maken, de jobs van de mensen werkbaar (een betere combinatie werk en privéleven) en de arbeidsmarkt wendbaar te maken.

Het plan viseert de volgende maatregelen:

Een side-project van de Wet Werkbaar Wendbaar werk is om (langdurig) arbeidsongeschikten versneld te re-integreren op de werkvloer via een re-integratietraject. Medische overmacht kan alleen maar meer worden ingeroepen na de beëindiging van dat re-integratietraject.

Tot slot moderniseert de wetgever ook de Loonnormwet.

Ondernemingen zullen al deze maatregelen moeten of kunnen integreren in hun HR-beleid om werknemers gezonder tewerk te stellen en flexibeler, duurzamer inzetbaar te maken.

Lydian wil helpen bij deze uitdaging en wil via deze webpagina informeren over de regelgeving en de verplichtingen die daaruit volgen voor de onderneming.

 Hebt u vragen? Contacteer ons!