Menu

Events

17.09.19 Lunchseminarie “De wet vennootschappen en verenigingen in de praktijk”

Op 1 mei 2019 trad de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen in werking. Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe regels ook van toepassing op...

17.09.19 Lunch seminar “Belgian Companies and Associations Code in practice”

On 1 May 2019, the Belgian companies and associations code entered into force. As from 1 January 2020, the new rules will also apply to companies...

17.09.19 Lunch-séminaire ‘Le Code des sociétés et des associations en pratique‘

Le 1er mai 2019, le nouveau code des sociétés et des associations est entré en vigueur. À partir du 1er janvier 2020, les...

24.09.19 Lunchseminarie: Recente ontwikkelingen inzake zaakverzekeringen

Tijdens dit lunchseminarie zal ons Insurance Team de impact van de recente ontwikkelingen met betrekking tot property insurance bespreken, waarbij...

24.09.19 Lunch-séminaire: Développements récents en matiere d’assurances de choses

Lors de ce lunch-séminaire, notre équipe Insurance analysera l’impact des développements récents relatifs aux assurances de choses et...