Menu

Events

17.10.19 Lunch seminar: "Belgian Companies and Associations Code in practice"

On 1 May 2019, the Belgian companies and associations code entered into force. As from 1 January 2020, the new rules will also apply to companies...

17.10.19 Lunchseminarie: “De wet vennootschappen en verenigingen in de praktijk”

Op 1 mei 2019 trad de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen in werking. Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe regels ook van toepassing op...

05.11.19 Lunchseminarie: HR-toepassingen en privacy van werknemers

Werkgevers en HR-verantwoordelijken zetten in hun dagelijkse praktijk meer en meer in op technologie en op data driven HR-toepassingen (bv. in...

07.11.19 Lunch seminar: Belgian Companies and Associations Code in practice

On 1 May 2019, the Belgian companies and associations code entered into force. As from 1 January 2020, the new rules will also apply to...

14.11.19 Lunch seminar: Public procurement & Insurances

We would like to invite you to our lunch seminar on public procurement and insurances.

We will treat, among others, the following...

14.11.19 Lunchseminarie: Overheidsopdrachten & Verzekeringen

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op ons lunchseminarie over overheidsopdrachten en verzekeringen.

Na een korte opfrissing van...

14.11.19 Lunch-séminaire: Marchés publics & Assurances

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre lunch-séminaire consacré aux marchés publics d’assurances.

Après un bref rappel de...