Lydian

Menu

In our spotlight

About Lydian
November 14
Lydian is named Best Belgian law firm in 2018. Read our online press release.

All news

Real estate
April 12
Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en een
Real estate
April 12
Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen
Real estate
April 12
Il existait auparavant deux mécanismes d’indemnisation pour les commerces de détail en cas travaux publics à Bruxelles
Real estate
April 12
Le 20 mars 2019, le Parlement flamand a approuvé le projet de décret modifiant diverses dispositions
Corporate & Tax
April 11
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”) treedt in werking vanaf 1 mei 2019
Employment
April 10
De volgende sociale verkiezingen worden georganiseerd tussen 11 en 24 mei 2020. Dit en nog een aantal andere nieuwigheden