Skip to main content

Lydian Webinar: De hernieuwde en toegankelijkere herstructureringsprocedure is (bijna) daar

Share this page

In deze onzekere economische context blijven herstructureringsmechanismen uitermate relevant om de financiële gezondheid van ondernemingen te waarborgen. De traditionele Belgische herstructureringsmechanismen, zoals de gerechtelijke reorganisatie, bleken niet steeds te volstaan om de activiteiten van Belgische ondernemingen te beschermen. Zo bleek de procedure van gerechtelijk reorganisatie niet aangepast te zijn aan de noden van de hedendaagse herstructureringsmarkt. Onder meer de hoge graad aan formalisme en het gebrek aan vertrouwelijkheid bleken een struikelblok te zijn.

In dit Webinar lichten wij de initiatieven die zowel op Europees als Belgisch niveau werden genomen om herstructurerings- en insolventieprocedures toegankelijker en efficiënter te maken toe. Zo zal de Europese Herstructureringsrichtlijn van 2019, die tot op vandaag nog niet (volledig) werd omgezet in Belgische nationale wetgeving, aan bod komen. Ook zullen wij focussen op de (tijdelijke) wijzigingen aan de regels inzake de procedure van gerechtelijke reorganisatie die in 2021 werden ingevoerd als COVID-19 maatregel.

Wij maken jullie wegwijs in de wijzigingen die op til staan of reeds doorgevoerd zijn op het vlak van herstructurering van ondernemingen, zodat jullie gewapend zijn tegen eventuele financiële moeilijkheden van de eigen onderneming of van een debiteur.

Webinar gemist? Herbekijk het hier: 

Authors