Menu

Lunchseminarie – Hoe dient u uw bedrijfsgeheimen te beschermen? Welke nieuwe maatregelen zijn tot uw beschikking?

Date
Tuesday 18th September, 2018
Time
12.00 pm
Location
Tour & Taxis
Havenlaan 86c b113
1000 Brussel

Sinds 19 juli 2018 beschikt België over een nieuw arsenaal met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen. Inderdaad, op 19 juli jl., heeft het parlement de wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen aangenomen en aldus de Europese richtlijn 2016/943 van 8 juni 2016 omgezet.

Voortaan beschikken we over een duidelijke definitie van wat onder bedrijfsgeheimen dient begrepen te worden. Bovendien, zijn in het geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen, nieuwe burgerrechtelijke acties mogelijk, net zoals dit reeds het geval is met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Echter, ook al zijn deze nieuwe bepalingen in defensieve termen zeer nuttig voor bedrijven, is het belangrijk om het preventieve luik niet te uit het oog te verliezen en zo goed als mogelijk proberen te waken tegen elke vorm van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Tijdens het lunchseminarie van 18 september 2018 zullen wij vanuit een praktisch oogpunt de preventieve en repressieve maatregelen onderzoeken die een bedrijf kan invoeren om zijn bedrijfsgeheimen te beschermen.

De volgende vragen zullen met name worden behandeld:

Wat verstaat men onder bedrijfsgeheimen ?

  • Welke clausules moet ik inlassen in overeenkomsten met mijn dienstverleners/werknemers?
  • Hoe kan ik aantonen dat een (voormalige) dienstverlener/werknemer mijn bedrijfsgeheimen gebruikt of schendt?
  • Welke acties moet ik ondernemen om te voorkomen dat een (voormalige) dienstverlener/werknemer mijn zakengeheimen blijft gebruiken of schenden?

Het seminarie zal worden gegeven in het Nederlands en in het Frans. De slides ontvangt u in het Engels.

U kan zich gratis online inschrijven voor deze sessie tot uiterlijk 13 september 2018.

Wij verheugen ons al om u talrijk te mogen ontvangen!

Programma:

  • Ontvangst en broodjes: 12u00
  • Sessie en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Teneinde een goede werking te verzekeren, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn op +32 2 787 90 15 of per e-mail valerie.thiebaut@lydian.be. Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar geïnteresseerde collega’s.