Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Wij zetten ons in om de privacy van onze cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van www.lydian.be (de Website) te beschermen. Gelieve volgende verklaring (het Privacybeleid) te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Verwijzingen naar Persoonsgegevens in dit Privacybeleid verwijzen naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (elk een Betrokkene). 

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op bovenstaande datum en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus gelieve het regelmatig te controleren. Iedere belangrijke wijziging van het Privacybeleid zal duidelijk worden gemeld op de startpagina van onze Website.

Dit Privacybeleid zal worden aangevuld met bijkomende kennisgevingen die eigen zijn aan onze specifieke relatie met u waar dit van toepassing is om u uitgebreidere informatie te verstrekken over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

In het geval dat u ons Persoonsgegevens van een ander individu verstrekt, moet u: (a) het individu informeren over de inhoud van dit Privacybeleid en andere toepasselijke privacyverklaringen die u door Lydian worden verstrekt en (b) haar of zijn toestemming verkrijgen om dergelijke Persoonsgegevens met ons te delen in overeenstemming met dit Privacybeleid en andere toepasselijke privacyverklaringen  die door Lydian worden verstrekt.

1. Wie is verantwoordelijk voor Persoonsgegevens?

Lydian is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle Persoonsgegevens die het verwerkt in verband met haar cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van de Website. Lydian is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm Lydian BV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C b113, 1000 Brussel, België, ingeschreven onder het nummer RPR Brussel 0473.627.046. Onze contactgegevens vindt u in paragraaf 12 hieronder.

2. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken, verschillen afhankelijk van onze relatie. We bewaren verschillende soorten Persoonsgegevens naargelang u cliënt, potentiële cliënt, leverancier, sollicitant of bezoeker van onze Website bent, of als u vragen hebt gesteld over onze diensten.  

Hieronder geven wij u meer informatie over welke Persoonsgegevens wij verwerken:

Cliënten

 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoon, fax, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht)
 • professionele informatie/achtergrond (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • officiële identificatienummers van de overheid en andere officiële identificatienummers, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals rijksregisternummer, fiscaal identificatienummer of een ander door de overheid toegekend identificatienummer)
 • juridische interessegebieden  
 • activiteiten en evenementen
 • informatie over de diensten die wij verlenen
 • financiële informatie en rekeninggegevens (zoals bankrekeningnummer, rekeninggegevens, kredietgeschiedenis, kredietreferentie-informatie en andere financiële informatie) 
 • voicemail opnames
 • foto’s bij evenementen
 • informatie over de zaken, projecten en opdrachten die wij behandelen
 • informatie die ons in staat stelt onze diensten aan te bieden
 • marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van cliënten
 • informatie uit onlineactiviteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze Website)
 • aanvullende informatie uit andere bronnen (zoals van commerciële informatiebronnen van derden, publiek beschikbare informatiebronnen, ratingbureaus)

Potentiële klanten

 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht)
 • professionele informatie (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • juridische interessegebieden
 • marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van cliënten
 • informatie uit online activiteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze Website)
 • foto’s bij evenementen

Leveranciers

 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht)
 • professionele informatie (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • financiële informatie en rekeninggegevens (zoals bankrekeningnummer, rekeninggegevens, kredietgeschiedenis, kredietreferentie-informatie en andere financiële informatie) 
 • voicemail opnames
 • informatie die ons in staat stelt om producten en/of diensten van u te ontvangen
 • informatie uit online activiteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze Website) 
 • aanvullende informatie uit andere bronnen (zoals commerciële informatiebronnen van derden, publiek beschikbare informatiebronnen, ratingbureaus)
 • foto’s bij evenementen

Sollicitanten

 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum)
 • informatie over de functie waarvoor u solliciteert
 • taalvaardigheden
 • opleiding en training
 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • foto’s bij evenementen

In het kader van het verstrekken van juridisch advies aan cliënten kunnen wij van tijd tot tijd gevoelige gegevens verwerken. Gevoelige gegevens zijn gegevens waaruit raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond blijkt, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens die betrekking hebben op de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Wanneer wij dergelijke gegevens verwerken, doen wij dit ten behoeve van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen namens onze cliënten. 

In het kader van het verstrekken van juridisch advies aan cliënten kunnen wij van tijd tot tijd ook gegevens verwerken met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen. Wanneer wij dergelijke gegevens verwerken, doen wij dit in zoverre de verdediging van de belangen van onze cliënten dit vereist.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we via onze Website?

In het algemeen bent u niet verplicht om ons enige Persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze Website bezoekt. Sommige functionaliteiten op onze Website vereisen nochtans dat u ons bepaalde Persoonsgegevens verstrekt. 

 1. Contact. Als u via de Website contact met ons opneemt, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens (zoals voornaam, familienaam en e-mailadres).
 2. Abonnement op de nieuwsbrief. Als u zich op onze nieuwsbrieven abonneert, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, functie, onderneming, telefoonnummer, e-mailadres en postadres), uw interessegebieden, uw taalvoorkeuren en uw voorkeur voor formaat van e-mail.
 3. Registratie voor evenementen. Als u zich inschrijft voor één van de evenementen die wij organiseren (zoals lunchseminaries), verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, functie, onderneming, telefoon, e-mailadres). 
 4. Sollicitanten. Als u solliciteert naar een functie bij Lydian, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens (zoals voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum), informatie over de functie waarvoor u solliciteert, taalvaardigheden, opleiding en training, curriculum vitae en motivatiebrief.

Bovendien kunnen bepaalde gebruikers- en apparaatgegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt. Deze informatie onthult mogelijkerwijze uw identiteit niet en kan bijgevolg mogelijkerwijze geen Persoonsgegevens betreffen. Voorbeelden van deze gebruikers- en apparaatgegevens zijn: informatie over de internetbrowser en elektronische apparatuur, informatie verzameld door cookies, pixeltags en andere technologieën, demografische informatie en geaggregeerde gegevens (d.w.z. gegevens die zodanig zijn gegroepeerd dat het niet mogelijk is om de gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen). Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren gebruikers- en apparaatgegevens verzamelen wanneer u onze Website gebruikt, dit ook via uw internetbrowser of elektronisch apparaat.

Om de cookies die door Lydian zijn ingesteld te beperken of te blokkeren, kunt u klikken op open voorkeurenmenu hier: Open Voorkeurenmenu en kunt u de privacyinstellingen van uw browser aanpassen. De Help-functie in uw webbrowser legt uit hoe dit werkt. Ga naar www.aboutcookies.org voor meer informatie over het beperken of blokkeren van cookies op een groot aantal verschillende browsers. U vindt er details over het verwijderen van cookies, alsook algemene informatie over cookies. Voor meer informatie over hoe u dit op uw mobiele telefoon kunt doen, dient u de handleiding van de fabrikant te raadplegen. Gelieve er rekening mee te houden dat het mogelijk is dat u bij elk bezoek aan een site handmatig bepaalde voorkeuren moet aanpassen en dat sommige diensten en functionaliteiten niet werken als u ervoor kiest om cookies te beperken of te blokkeren.

Op onze Website wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde social plugins van de sociale netwerken: Facebook, Twitter en LinkedIn. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Eve, Palo Alto, CA 94304, USA. Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St. Suite 900, San Fransisco, CA 94103. LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenua, Sunnyvale, CA 94085, USA. De social plugins zijn een Facebook, Twitter en LinkedIn logo. Een overzicht van de Facebook-, Twitter- of LinkedIn-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins, https://dev.twitter.com/web/overview en https://developer.linkedin.com/plugins.

4. Voor welke doeleinden gebruiken we Persoonsgegevens?

Cliënten

 • om met u te communiceren
 • om samenwerkingen gerelateerd aan onze diensten aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen
 • om beoordelingen en beslissingen te maken over de voorwaarden van onze samenwerking
 • om fraude of criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken
 • om het beheer van cliëntenrelaties uit te voeren
 • om onze diensten te verlenen
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren
 • om onderzoek en analyse te verrichten
 • om marketinginformatie te verstrekken
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren
 • om klachten, feedback en vragen te beheren
 • om te voldoen aan toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen en/of te verdedigen

Potentiële klanten

 • om met u te communiceren
 • om het beheer van toekomstige cliëntenrelaties uit te voeren
 • om onderzoek en analyse te verrichten
 • om marketinginformatie te verstrekken
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren

Leveranciers

 • om met u te communiceren
 • om aan leveranciersbeheer te doen
 • om contracten voor de aankoop van producten of diensten op te stellen, uit te voeren en te beëindigen
 • om beoordelingen en beslissingen te maken over de voorwaarden van dergelijke contracten
 • om onderzoek en analyse te verrichten
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren
 • om klachten, feedback en vragen in het kader van onze inkoopactiviteiten te beheren
 • om te voldoen aan toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen en/of te verdedigen

Sollicitanten

 • om met u te communiceren
 • om aanwervings- en selectieactiviteiten uit te voeren
 • om sollicitaties te evalueren
 • om uw geschiktheid en gepastheid te beoordelen
 • om u eventueel een tewerkstelling aan te bieden of u in dienst te nemen als advocaat
 • om precontractuele maatregelen te nemen voorafgaand aan uw aanwerving als werknemer of indiensttreding als advocaat
 • om een wervingsreserve op te bouwen

Als potentiële cliënt bent u niet verplicht om ons Persoonsgegevens te verstrekken. Indien u een cliënt of leverancier bent, is het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting (wij hebben bijvoorbeeld bepaalde Persoonsgegevens nodig van cliënten om onze opdracht te documenteren, om tot facturering over te gaan en om te voldoen aan de verplichtingen inzake het witwassen van geld). Als u een sollicitant bent, is het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens een vereiste voor het aangaan van een mogelijk contract.

5. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor ons gebruik van Persoonsgegevens?

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij transparant zijn over de rechtsgronden of de rechtvaardiging voor de verwerking van Persoonsgegevens. Voor de verwerking van Persoonsgegevens baseren wij ons over het algemeen op de volgende wettelijke grondslagen.

 1. Uw toestemming. In veel gevallen worden uw Persoonsgegevens verwerkt door Lydian op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld, kunnen wij uw toestemming vragen tot verwerking van uw gegevens om u zo van marketinginformatie te voorzien, om uitnodigingen te sturen voor lunchseminaries of om u juridische nieuwsupdates te sturen. Wij kunnen uw toestemming schriftelijk of elektronisch vragen. Wanneer wij uw toestemming vragen, zullen wij u informeren over de wijze waarop uw gegevens zullen worden gebruikt, alsook over de doeleinden. In sommige gevallen, zoals bij telefoongesprekken, kan mondeling toestemming worden gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken.

 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. Persoonsgegevens van cliënten kunnen door ons worden verwerkt om een contract op te stellen, uit te voeren en te beëindigen (b.v. voor de verlening van onze diensten). Voorafgaand aan een contract – tijdens de precontractuele fase – kunnen Persoonsgegevens worden verwerkt om offertes, pitches of aankooporders voor te bereiden, of om te voldoen aan andere verzoeken van de potentiële cliënt die verband houden met het sluiten van het contract. Potentiële cliënten kunnen gecontacteerd worden tijdens de precontractuele fase, dit op grond van de informatie die ze hebben meegedeeld.

 3. Wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn uw Persoonsgegevens te verwerken omdat toepasselijke wet- of regelgeving dit vereist, vraagt of toestaat, bijvoorbeeld om fraude of misdrijven te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken of om te voldoen aan specifieke fiscale verplichtingen.

 4. Onze gerechtvaardigde belangen. In veel gevallen verwerken we uw Persoonsgegevens omdat we er een gerechtvaardigde zakelijk belang bij hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van uw Persoonsgegevens om met u te communiceren, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, om u van marketinginformatie (incl. direct marketing) te voorzien en om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren. Afhankelijk van de specifieke verwerking zullen de gerechtvaardigde belangen van Lydian over het algemeen de volgende zijn: (i) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële doelstellingen; (ii) de bescherming van onze bedrijfsactiviteit, partners, aandeelhouders en cliënten; (iii) de verbetering of de verdere ontwikkeling van onze diensten en onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen; (iv) de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes; en/of (v) de handhaving en verbetering van onze positie op de markt. 

De wettelijke basis voor onze verwerking van Persoonsgegevens zal verschillen, naargelang onze relatie. Hieronder hebben we de belangrijkste wettelijke rechtvaardigheidsgronden uiteengezet, die van toepassing zijn op onze verwerking van Persoonsgegevens.

Cliënten

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn
 • Uw toestemming 
 • Onze gerechtvaardigde belangen

Potentiële cliënten

 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (indien u beslist client te worden)

Leveranciers

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn
 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen

Sollicitanten

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen

6. Met wie kunnen Persoonsgegevens worden gedeeld?

In verband met de hierboven in paragraaf 4 beschreven doeleinden, kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens moeten delen met derden, zogenaamde ‘ontvangers’. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Lydian in gevallen waar de ontvangers optreden als verwerker,  verantwoordelijk voor uw gegevens en blijft de gegevens beheren. Deze derden (ontvangers) kunnen zijn: 

 1. externe dienstverleners (bv. beveiligingsprofessionals, accountants, revisoren, deskundigen, advocaten en andere professionele adviseurs; callcenter-dienstverleners; IT-systemen, hosting-dienstverleners; banken en financiële instellingen; externe klachtenbehandelaars en andere externe verkopers die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten); 

 2. overheidsinstanties;

 3. derden die deelnemen aan gerechtelijke procedures en hun adviseurs; en

 4. andere derden (bv. kredietbeoordelingsbureaus, commerciële informatieverstrekkers, kopers en potentiële kopers of andere partijen bij een of voorgenomen reorganisatie, verkoop, joint venture, fusie, toewijzing, overdracht of andere transactie met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten, activa, bedrijven of aandelen). 

7. Waar verwerken we Persoonsgegevens? 

Lydian is een Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor en heeft geen kantoren buiten België. In principe zullen uw Persoonsgegevens bewaard worden in België of in een ander land binnen de Europese Economische Ruimte. Van tijd tot tijd kan het echter nodig zijn dat we uw Persoonsgegevens moeten overdragen aan entiteiten (ontvangers) die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van landen die geen adequate bescherming van Persoonsgegevens bieden.

Indien Persoonsgegevens worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte naar een land erbuiten dat geen adequate bescherming van Persoonsgegevens biedt, zullen wij erop toezien dat ofwel (i) een dergelijke overdracht kan worden gebaseerd op een passende wettelijke grondslag (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak voor de uitvoering van onze diensten) of (ii) passende waarborgen worden geboden om uw Persoonsgegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de normen opgenomen in dit Privacybeleid. Met andere woorden blijft Lydian verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en zal zij de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen (bijvoorbeeld door middel van model contractsbepalingen).

8. Hoe beschermen wij Persoonsgegevens? 

Lydian heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking of openbaarmaking, alsmede toevallig verlies, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen of hiertegen op te treden. Voorafgaand aan de invoering van nieuwe methodes voor gegevensverwerking, met name nieuwe IT-systemen, zullen door Lydian technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Deze maatregelen zullen gebaseerd zijn op de stand van techniek, de risico’s van verwerking en de noodzaak om Persoonsgegevens te beschermen. Bovendien zullen deze technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens regelmatig worden aangepast aan de technologische ontwikkelingen en de organisatorische veranderingen.

Lees hier meer over hoe we uw gegevens beschermen

9. Hoe lang bewaren we Persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzamelden. De precieze periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens bewaren. Daarnaast is er wet- en regelgeving die hierop van toepassing is en die minimale bewaartermijnen voor Persoonsgegevens vastlegt.

10. Welke rechten heeft u als Betrokkene?

Als Betrokkene geniet u van de volgende rechten ten aanzien van Lydian:

 • Recht van toegang. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens en informatie over de verwerking ervan.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, uw Persoonsgegevens aan te vullen en de ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen te stellen van de rectificatie.
 • Recht op verwijdering. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen. Indien uw Persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn, zal Lydian redelijke stappen nemen om de verwerkingsverantwoordelijken van de Persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om tot verwijderen over te gaan en om de ontvangers van Persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om deze te wissen. 
 • Recht op het beperken van de verwerking. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken en, in geval van beperking, de verwerking te beperken tot de loutere opslag ervan.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen, die u naar eigen goeddunken kunt hergebruiken. Wanneer u hierom verzoekt, is Lydian verplicht uw Persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U heeft het recht om op bepaalde gronden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 
 • Recht om toestemming in te trekken. Indien u toestemming hebt gegeven tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming wordt ingetrokken.
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. In het geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming heeft u het recht om menselijke tussenkomst te krijgen, uw mening te geven, een verklaring te krijgen voor de geautomatiseerde beslissing en deze beslissing aan te vechten.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is bereikbaar per gewone post Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, telefonisch op het nummer +32 (0)2 274 48 00, per fax op het nummer +32 (0)2 274 48 35, per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be en via hun website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

De bovenstaande rechten kunnen soms slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn en kunnen onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, vrijstellingen of uitzonderingen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Hoe wijzigt u uw marketingvoorkeuren?

Wij zullen u van tijd tot tijd de mogelijkheid geven om ons te informeren over uw marketingvoorkeuren. U kunt te allen tijde besluiten uw marketingvoorkeuren te wijzigen.

Indien u een vroegere of huidige cliënt bent, kunnen we uw contactgegevens gebruiken, met inbegrip van uw e-mailadres, om u marketingcommunicatie te sturen. U kunt zich te allen tijde en kosteloos afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen (Zie paragraaf 12).

Indien u geen vroegere of huidige cliënt bent, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken, met inbegrip van uw e-mailadres, om u marketingcommunicatie te sturen, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

De marketingcommunicatie die door Lydian wordt gehanteerd, kan het volgende omvatten: (i) het ontvangen van e-mailberichten van ons; (ii) het ontvangen van telefoongesprekken en post- of e-mailberichten van ons; en (iii) het delen van uw Persoonsgegevens met geselecteerde derde partners voor hun marketingdoeleinden. 

12. Wie contacteert u over uw Persoonsgegevens?

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over de manier hoe uw Persoonsgegevens door ons worden gebruikt, kunt u ons contacteren per e-mail of gewone post via onderstaande contactgegevens:

 • E-mail: privacy@lydian.be
 • Gewone post: Lydian BV/SRL, Att. Marketing Department, Havenlaan 86C b113, 1000 Brussel, België. 

Laatst bijgewerkt: 20 maart 2024