Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

1. Website disclaimer 

De informatie beschikbaar op de website www.lydian.be is niet bedoeld als juridisch of ander advies. Lydian kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou worden geleden door het gebruik van de op de website verstrekte informatie. Indien u juridisch advies wenst, kunt u contact opnemen met een deskundig advocaat die u advies zal verstrekken dat aangepast is aan uw persoonlijke situatie.

Lydian beschikt over de exclusieve auteursrechten op de website, het ontwerp en de volledige inhoud ervan. Elk gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lydian.

2. E-mail disclaimer

De informatie die per e-mail verzonden wordt door een advocaat, medewerker en/of aangestelde van Lydian kan vertrouwelijk en wettelijk beschermd zijn. Dergelijke e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en toegang door ieder ander is ongeoorloofd. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of enige ondernomen of nagelaten handeling met betrekking tot een dergelijke e-mail verboden en mogelijk onrechtmatig. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen per e-mail (info@lydian.be). Lydian is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de informatie per e-mail, noch voor vertraging in de ontvangst ervan.

Indien de e-mail is gericht aan onze Cliënten, zijn alle adviezen of aanbevelingen per e-mail onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden.

3. Vennootschapsrechtelijke disclaimer

Lydian is een besloten vennootschap (BV), met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C b113 Havenlaan, 1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, ingeschreven onder nummer RPR Brussel 0473.627.046. Lydian is ingeschreven bij de balie van Brussel.