Menu

Lunchseminarie 'Wat moet u van de GDPR weten als HR-manager?'

Date
Thursday 7th December, 2017
Time
12.00 pm
Location
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Alle persoonsgegevens moeten in uw onderneming tegen 25 mei 2018 verwerkt worden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR). Een belangrijke categorie van persoonsgegevens die verwerkt wordt door elke werkgever is deze van werknemers. Elke HR-manager of verantwoordelijke voor het personeel, ongeacht of die werkt in een KMO of een multinationale onderneming zal dus op de hoogte moeten zijn van de nieuwe verplichtingen van de AVG.

Tijdens het lunchseminarie gaan we na waaraan de HR-manager moet denken en hoe de HR-manager zich best voorbereidt om compliant te zijn op het vlak van HR. Verwacht dus zeker geen theoretische toelichting over de AVG in het algemeen. Wel lichten we de nieuwe verplichtingen toe aan de hand van een praktisch stappenplan. Tijdens het seminarie mag u een antwoord verwachten op de volgen de vragen:

 • In hoeverre wijkt de AVG af van de basisprincipes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die vandaag van toepassing zijn?
 • Moeten er nieuwe clausules of policies worden opgemaakt/aangepast?
 • Hoe bereid ik me voor op vragen van werknemers over hun (ruimere) rechten?
 • Kan ik me nog steeds beroepen op de toestemming van werknemer als rechtsgrond?
 • Moet ik een register van verwerkingsactiviteiten maken?
 • Moet er een functionaris voor de gegevensbescherming ("Data Protection Officer") worden aangesteld en zo ja, waar past die in het organogram?
 • Hoe maak ik werknemers bewust van de noodzaak van gegevensbescherming?
 • Moet ik contact opnemen met mijn sociaal secretariaat, cloud provider, bewakingsonderneming?
 • Wijzigt de AVG de regels rond camerabewaking (cao 68), monitoring van e-mail en internet (cao 81), enz.?

Het seminarie zal doorgaan in het Nederlands.

U kan gratis online inschrijven voor deze sessie tot 30 november 2017.

Wij verwelkomen u graag op ons lunchseminarie!

Programma:

 •  Ontvangst met broodjes: 12u00
 • Uiteenzetting en vragen: 12u30
 • Einde: 14u15

Indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen op
+32 2 787 90 15 of per mail valerie.thiebaut@lydian.be.