Skip to main content

Fraud Awareness Week

Share this page

Deze week is het International Fraud Awareness Week šŸ’”, georganiseerd door deĀ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Dit jaarlijkse evenement heeft tot doel bewustzijn te creĆ«ren over fraudepreventie en -detectie in een tijdperk van steeds complexere financiĆ«le misdrijven en oplichtingspraktijken.Ā 
Ā 
In aanloop van deze week hebbenĀ Yves Lenders,Ā Jan Hofkens,Ā Tim Van Landeghem, enĀ Sarah WitvrouwĀ onlangs het eerste deel van hun artikel "Aandachtspunten bij een intern onderzoek" gepubliceerd in het tijdschrift OriĆ«ntatie.
Ā 
In dit artikel bieden onze experts een stapsgewijs overzicht voor het voeren van een intern onderzoek. Het eerste deel van dit artikel snijdt topics aan zoals de samenstelling van het onderzoekstem, het in acht nemen van wettelijke termijnen, de formaliteiten en voorwaarden bij het stellen van bepaalde onderzoeksdaden zoals e-mailmonitoring, camerabewaking, e.d.m. Voldoende interessante leeslectuur voor een week als deze.
Ā 
Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de auteurs.

Authors