Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

 Lydian Student Cocktail 201

Be one of the participants of our 1st Lydian's Moot Court

Upcoming events

Lydian - Tour & Taxis
Avenue du Port 86C - b113 Bruxelles
Lydian - Tour & Taxis
Havenlaan 86C - b113 Brussel

12.04.19 Brussel: kleinhandelaars krijgen een hogere schadevergoeding bij werfhinder

Real estate
April 12
  • Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en een kaskrediet. Deze twee worden echter niet optimaal gebruikt;
  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2019 (het Besluit) voert de mogelijkheid in voor handelszaken met minder dan tien voltijdse personeelsleden (de Kleinhandelaar) om een eenmalige forfaitaire schadevergoeding aan te vragen bij hinder van grote bouwwerven;
  • De Kleinhandelaar kan onder de nieuwe regeling een schadevergoeding aanvragen wanneer hij op of aan een werf ligt waar minimaal 29 opeenvolgende kalenderdagen het autoverkeer of het openbaar vervoer minstens in één richting onderbroken is (werffase van niveau 2);
  • Het is noodzakelijk dat de hoofdactiviteit van de Begunstigde van de schadevergoeding in de lijst van bijlage I van het Besluit is opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van een onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
  • Voor het verkrijgen van een schadevergoeding dient de Begunstigde een volledige schadevergoedingsaanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (BEW) door middel van een typeformulier dat ter beschikking is op hun website;
  • Het forfaitair bedrag van de schadevergoeding bedraagt EUR 2.000,00 (minder dan twee voltijdse personeelsleden in dienst), EUR 2.350,00 (twee tot vijf voltijdse personeelsleden in dienst) of EUR 2.700,00 (vijf tot tien voltijdse personeelsleden in dienst). De Begunstigde kan een nieuwe schadevergoedingsaanvraag indienen ten vroegste 180 dagen en ten laatste 270 dagen na de datum van ontvangst door BEW van de vorige aanvraag;
  • De oude vergoedingsmechanismen zijn opgeheven door de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit. Niettemin blijven ze van toepassing op de aanvragen die reeds werden ingediend vóór de inwerkingtreding van dit Besluit;
  • Het nieuwe Besluit is in werking getreden op 25 maart 2019 en is van toepassing op alle dossiers met betrekking tot bouwplaatsen op de openbare weg die niet beëindigd zijn op 25 maart 2019.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be