Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

11.01.18 Integratie socio-economische vergunning in omgevingsvergunning uitgesteld

Real estate
January 11
  • Op 1 januari 2018 treedt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 integraal in werking. Vanaf 1 januari 2018 zullen dus enkel nog omgevingsvergunningen aangevraagd kunnen worden. De omgevingsvergunning integreert stedenbouwkundige handelingen, milieuhandelingen en verkavelingshandelingen in één enkel vergunning.
  • Het was initieel de bedoeling dat ook de huidige socio-economische vergunning – in de toekomst “omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten” genoemd – op 1 januari 2018 geïntegreerd zou worden in de omgevingsvergunning.
  • De socio-economische vergunning is in principe vereist voor iedereen die een kleinhandelszaak wil openen. Een kleinhandelszaak is een zaak toegankelijk voor het publiek en met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m2.
  • Door vertragingen opgelopen in het kader het wetgevend proces van de Codextrein is deze doelstelling praktisch niet meer haalbaar.  
  • De integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning wordt dus uitgesteld en zal samenlopen met de integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen. De precieze datum zal door de Vlaamse Regering worden vastgelegd.
Het Real Estate Team