Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

13.05.19 POP-UP HUUR IN DE DRIE GEWESTEN

Real estate
May 13

Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een vergelijking gemaakt tussen de regimes inzake handelshuur van korte duur (ook wel aangeduid als ‘pop-up huur’) in de drie gewesten.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be