Skip to main content

Lydian Webinar "De impact van de B2B-wet op uw contractuele clausules et relations avec les autres entreprises" - 17 November 2020

Share this page

In april 2019 heeft het Belgische parlement een wet aangenomen die drie sets van nieuwe regels invoert voor relaties tussen ondernemingen (“B2B”). Deze regels hebben betrekking op onrechtmatige bedingen in overeenkomsten, misbruik van economische afhankelijkheid en  oneerlijke marktpraktijken. De regels inzake de oneerlijke marktpraktijken zijn reeds op 1 september 2019 in werking getreden, maar ook de inwerkingtreding van de regels inzake onrechtmatige bedingen en misbruik van economische afhankelijkheid nadert met rasse schreden. Deze regels zullen immers van kracht zijn vanaf 1 december 2020.

Met deze nieuwe “B2B-wet” zal rekening moeten worden gehouden tijdens contractonderhandelingen aangezien de nieuwe wet de vrije speelruimte van ondernemingen in hun commerciële activiteiten en hun relatie met co-contractanten gedeeltelijk aan banden zal leggen. Het is daarom voor elke onderneming aanbevolen om over te gaan tot een kritisch nazicht van haar algemene voorwaarden of andere contractuele clausules, dit om mogelijks niet-tegenwerpbaarheid van clausules en eventuele sancties te vermijden. 

Notre équipe commerciale et contentieuse a donné un webinaire le 17 novembre, au cours duquel elle a approfondi cette loi B2B et en particulier : 

•    Les clauses abusives dans la sphère B2B ; 
•    L'abus de dépendance économique; et 
•    Les pratiques de marché déloyales dans les relations B2B.

In case you might have missed it and you would have questions about the impact of this new legislation on your business, please feel free to contact them for hands-on legal advice !

Authors