Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar “De impact van de B2B-wet op uw contractuele clausules en relaties met andere ondernemingen" - 17 november 2020

Deze pagina delen

In april 2019 heeft het Belgische parlement een wet aangenomen die drie sets van nieuwe regels invoert voor relaties tussen ondernemingen (“B2B”). Deze regels hebben betrekking op onrechtmatige bedingen in overeenkomsten, misbruik van economische afhankelijkheid en  oneerlijke marktpraktijken. De regels inzake de oneerlijke marktpraktijken zijn reeds op 1 september 2019 in werking getreden, maar ook de inwerkingtreding van de regels inzake onrechtmatige bedingen en misbruik van economische afhankelijkheid nadert met rasse schreden. Deze regels zullen immers van kracht zijn vanaf 1 december 2020.

Met deze nieuwe “B2B-wet” zal rekening moeten worden gehouden tijdens contractonderhandelingen aangezien de nieuwe wet de vrije speelruimte van ondernemingen in hun commerciële activiteiten en hun relatie met co-contractanten gedeeltelijk aan banden zal leggen. Het is daarom voor elke onderneming aanbevolen om over te gaan tot een kritisch nazicht van haar algemene voorwaarden of andere contractuele clausules, dit om mogelijks niet-tegenwerpbaarheid van clausules en eventuele sancties te vermijden. 

Ons Commercial & Litigation Team organiseerde op 17 november een webinar waarbij ze dieper ingingen op deze B2B-wet en in het bijzonder:

- Onrechtmatige bedingen in de B2B sfeer; en 
- Misbruik van economische afhankelijkheid 
- Oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties.

Auteurs