Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian hotline

Deze pagina delen

Als bedrijfsjurist, Chief Compliance Officer, advocaat of Data Protection Officer (of mogelijk als lid van het ondersteunend personeel), wordt u vaak geconfronteerd met situaties waarin onmiddellijke opvolging en bijstand van een extern raadsman vereist is.

Denk daarbij aan:

  • uw organisatie maakt het voorwerp uit van een onaangekondigd bedrijfsbezoek door een toezichthoudende autoriteit (o.a. de NBB, de FSMA, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het FAVV, de FOD Economie, …), de zgn. ‘dawn raid’, en u hebt behoefte aan onmiddellijke rechtsbijstand (ter plaatse);
  • via haar meldingskanaal voor klokkenluiders, werd uw organisatie op de hoogte gesteld van ernstige vermoedens van fraude, waardoor zij het risico loopt op mogelijke reputatie- of andere schade en behoefte heeft aan onmiddellijke rechtsbijstand van een extern raadsman op het vlak van interne onderzoeken;
  • uw organisatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval, waardoor haar netwerksystemen buiten werking werden gesteld en/of haar activiteiten ernstig werden verstoord; u hebt dan ook nood aan een extern raadsman voor de nodige responsmaatregelen bij gegevensinbreuk; of
  • uw organisatie werd het slachtoffer van een gegevensinbreuk, waarvan melding dient te worden gemaakt aan de toezichthoudende Gegevensbeschermingsautoriteit binnen de 72 uur, en mogelijk ook aan de eigenaars van de betrokken persoonsgegevens.

Neem contact op met de Lydian Hotline. De Lydian Hotline is een professionele 24/7/365 hotline via dewelke (potentiële) cliënten telefonisch contact kunnen opnemen om zich te verzekeren van onmiddellijke bijstand door Lydian. 

De Lydian Hotline wordt beheerd door een professionele call center operator op basis van strikte dienstverleningsovereenkomsten (SLAs) en staat ervoor garant dat u onmiddellijk zal worden gecontacteerd door één van de vennoten van de firma; deze laatste zal u bijstaan bij de verdere opvolging, samen met zijn/haar team. 

Wenst u meer te weten over hoe u zich kan voorbereiden op een onverwacht bezoek van één van de bevoegde autoriteiten? 

Contacteer ons met al uw vragen op lydianhotline@lydian.be