Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Lydian Public Procurement Webinar Series

Deze pagina delen

Een nieuw jaar, een nieuwe start. In deze uitzonderlijke tijden willen wij u als public procurement team van Lydian uiteraard graag verder bijstaan. Aanbestedingen van werken, leveringen en diensten door overheden blijven ook nu doorgaan. 

In die optiek hebben wij de intentie om u regelmatig te vergasten met een webinar omtrent een specifiek topic dat interessant kan zijn voor uw praktijk. Hierbij reeds een aantal topics die wij in de nabije toekomst tijdens een webinar zullen behandelen:
 

Donderdag 11 februari 2021: ‘past performance’ in het kader van overheidsopdrachten

In welke mate kunnen aanbesteders bij een nieuwe overheidsopdracht rekening houden met door een kandidaat slecht uitgevoerde prestaties uit het verleden? En, omgekeerd, in welke mate kan een geïnteresseerde marktpartij die pech heeft gehad in het verleden, zich alsnog wapenen voor het terug meedingen voor een overheidsopdracht? In dit webinar gaan we in op de verschillende mogelijkheden en staan we stil bij actuele rechtspraak hieromtrent.

SCHRIJF U NU IN

 

Dinsdag 9 maart 2021: toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur 

De openbaarheid van bestuur is een grondrecht dat éénieder in principe het recht geeft om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. De uitzonderingen op deze grondwettelijke verankerde openbaarheid van bestuur dienen beperkend te worden geïnterpreteerd. De ruime interpretatie van de openbaarheid van bestuur staat mogelijks op gespannen voet met de vertrouwelijke behandeling van informatie betreffende het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten. In dit webinar gaan we in op dit spanningsveld en bespreken daarbij onder meer relevante rechtspraak. 

SCHRIJF U NU IN