Overslaan en naar de inhoud gaan

Brussels hoofdstedelijk gewest: meer handelingen en werken worden vrijgesteld van het brandveiligheidsattest

Deze pagina delen

 • Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) vereist een advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) over elk stedenbouwkundig project met een impact op brandveiligheid;
 • Na voltooiing van de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken volgt een controlebezoek van de DBDMH;
 • De DBDMH levert op basis van het controlebezoek al dan niet een gelijkvormigheidsattest af;
 • Middels een besluit van 18 oktober 2018 kende de Brusselse Hoofdstedelijke Regering enkele vrijstellingen toe op deze brandveiligheidsverplichting;
 • Met haar besluit van 9 juli 2019 breidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de zeven toegekende vrijstellingen verder uit;
 • Het gaat om volgende bijkomende vrijstellingen:
  • de aanleg, de heraanleg en uitbreiding van een balkon of van een terras;
  • het vellen, verplaatsen of onderwerpen aan een andere ingreep van een hoogstammige boom die de overleving van de boom in het gedrang kan brengen;
  • het wijzigen van het silhouet van een boom die is ingeschreven op de bewaarlijst van het onroerend erfgoed;
 • Daarnaast wordt verduidelijkt dat de reeds bestaande vrijstelling voor de bouw, verbouwingen en wijzigingen van eengezinswoningen opnieuw zal gelden voor alle eengezinswoningen (toegankelijkheid voor hulpvoertuigen is niet langer vereist);
 • Tot slot worden de bestaande vrijstellingen inzake de wijziging van de bestemming of van het gebruik uitgebreid. De controle geldt voortaan ook voor kleinschalige bestemmingswijzigingen (één of meerdere lokalen waarvan de totale vloeroppervlakte minder is dan 100 m²);
 • Dit nieuwe vrijstellingsregime is van kracht sinds 1 september 2019.