Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

De Lydian Public Procurement webinar series

Een nieuw jaar, een nieuwe start. In deze uitzonderlijke tijden willen wij u als public procurement team van Lydian uiteraard graag verder bijstaan. Aanbestedingen van werken, leveringen en diensten door overheden blijven ook nu doorgaan. 

In die optiek hebben wij de intentie om u regelmatig te vergasten met een webinar omtrent een specifiek topic dat interessant kan zijn voor uw praktijk. Hierbij reeds een aantal topics die wij in de nabije toekomst tijdens een webinar zullen behandelen:

Webinar Public Procurement Series II: toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur is een grondrecht dat éénieder in principe het recht geeft om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. De uitzonderingen op deze grondwettelijke verankerde openbaarheid van bestuur dienen beperkend te worden geïnterpreteerd. De ruime interpretatie van de openbaarheid van bestuur staat mogelijks op gespannen voet met de vertrouwelijke behandeling van informatie betreffende het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten. In dit webinar gaan we in op dit spanningsveld en bespreken daarbij onder meer relevante rechtspraak.

Datum : 9 maart 2021
Tijd : 11u30 - 12u30

SCHRIJF U NU IN

HERBEKIJK HET WEBINAR

Webinar Public Procurement Series I: 'past performance' in het kader van overheidsopdrachten

In welke mate kunnen aanbesteders bij een nieuwe overheidsopdracht rekening houden met door een kandidaat slecht uitgevoerde prestaties uit het verleden? En, omgekeerd, in welke mate kan een geïnteresseerde marktpartij die pech heeft gehad in het verleden, zich alsnog wapenen voor het terug meedingen voor een overheidsopdracht? In dit webinar gingen we in op de verschillende mogelijkheden en stonden we stil bij actuele rechtspraak hieromtrent.

Auteurs