Overslaan en naar de inhoud gaan

De Woningpas: het digitaal paspoort voor woningen in Vlaanderen

Deze pagina delen

Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 27 december 2018.   De Woningpas betreft een digitaal paspoort dat alle beschikbare informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar. De Woningpas is te consulteren via www.woningpas.vlaanderen.be

Hoe werkt de Woningpas?

De Woningpas is een digitaal paspoort waarmee de eigenaar van een woning alle beschikbare informatie van zijn woning kan raadplegen zonder dat de documenten apart nog dienen te worden opgevraagd bij de verschillende overheidsinstanties. De databanken van verschillende agentschappen en departementen worden daarom aan elkaar gekoppeld via één centraal platform. De verschillende informatie zal automatisch ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eigenaar hiervoor zelf nog iets dient te doen. 

De Woningpas kan worden geraadpleegd via www.woningpas.vlaanderen.be en aanmelden kan via token, e-idkaart of via de app ‘Itsme’. 

Met deze woningpas wil de Vlaamse overheid het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning vereenvoudigen. Op termijn zal de eigenaar met de Woningpas ook kunnen nagaan welke investeringen nog dienen te worden uitgevoerd om de woning energiezuiniger te maken.

Momenteel is de Woningpas enkel beschikbaar voor woningen, maar tegen 2020 zou de Woningpas voor alle gebouwen in Vlaanderen beschikbaar moeten zijn.

De invoering van informatie gebeurt gefaseerd

Voorlopig vindt men in de digitale omgeving administratieve informatie over het gebouw (stedenbouwkundige uittreksels, bodemattesten,…), de indeling en de ligging. De eigenaar kan omgevingskaarten raadplegen en downloaden zodat men meer zicht krijgt op de overstromingsgevoeligheid of de bestemming volgens het Gewestplan.

De informatie op de Woningpas zal gaandeweg worden uitgebreid. Op termijn zal informatie worden toegevoegd uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat. In een volgende fase zullen steeds meer attesten (vergunningen, premies,…) worden toegevoegd aan het platform en zullen eigenaars zelf ook informatie kunnen toevoegen zoals bijvoorbeeld foto’s van verbouwingswerken.

Verder zullen eigenaars deze informatie in de toekomst ook met anderen kunnen delen of anderen toegang kunnen verlenen tot de Woningpas. Denk maar aan notarissen, makelaars, toekomstige kopers of huurders of architecten.

Tips voor energiezuiniger wonen

De Woningpas wil ook een tool vormen om de energieprestaties van de woningen in Vlaanderen te verbeteren en om het Renovatiepact 2050 te helpen realiseren. In dat pact legde de Vlaamse overheid samen met de bouwsector en verscheidene middenveldorganisaties verschillende doelstellingen vast om ervoor te zorgen dat de gebouwen in Vlaanderen energiezuiniger worden. 

Op termijn zal men de energieprestaties van de woning, indien een EPC of een EPB-aangifte voorhanden is, kunnen vergelijken met de gemiddelde energiescores in de gemeente, de stad, de provincie en Vlaanderen. Aan de hand van de energie-informatie via het EPC kan men ook zien welke investeringen men best nog laat uitvoeren voor een betere energieprestatie. 

Auteurs