Overslaan en naar de inhoud gaan

Geconventioneerde woningverhuur in Vlaanderen

Deze pagina delen

 • De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2022 een ontwerpbesluit goed dat het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 wijzigt wat betreft geconventioneerde verhuur;
 • Dit ontwerpbesluit heeft tot doel private initiatiefnemers en woonmaatschappijen middels de toekenning van subsidies te stimuleren om woonprojecten met sociale en geconventioneerde huurwoningen te realiseren en zo het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private huurmarkt te verhogen;
 • Het ontwerpbesluit stelt volgende cumulatieve voorwaarden voor om een maandelijkse subsidie van 40% (voor de sociale huurwoning) respectievelijk 30% (voor de geconventioneerde huurwoning) van de markthuurprijs te kunnen verkrijgen:
 • Het project is gelegen in Vlaanderen en betreft een nieuwbouw, een (gedeeltelijke) herbouw of grondige renovatie;
  • Het project is gemengd en bestaat minstens uit drie woningen, waarvan 1/3de wordt bestemd als sociale huurwoning, 1/3de wordt bestemd als geconventioneerde woning en 1/3de niet onderworpen is aan voorwaarden. Echter, indien de woonmaatschappij weigert de sociale huurwoning(en) in huur te nemen, dient minimaal 2/3de van het project te worden bestemd als geconventioneerde woning; 
  • De private initiatiefnemer verhuurt het sociale segment van het project aan de woonmaatschappij (die de woning onderverhuurt) voor een periode van maximaal 27 jaar;
  • De private initiatiefnemer verhuurt het geconventioneerde segment van het project aan de woonmaatschappij (die de woning onderverhuurt) voor een periode van maximaal 27 jaar of rechtstreeks aan een geconventioneerde huurder;
  • De huurprijs voor de sociale woning is minimaal 25% lager dan de markthuurprijs;
  • De huurprijs voor de geconventioneerde huurwoning is minimaal 15% lager dan de markthuurprijs; 
 • Verder zullen dergelijke woningen volgens het ontwerpbesluit enkel kunnen worden verhuurd aan personen die geen woning in volle eigendom hebben en waarvan het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet te boven gaat;
 • De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding van het advies van de Raad van State een gewijzigd decreet ter goedkeuring ingediend bij het Vlaams Parlement. Wij volgen dit uiteraard op en houden u verder op de hoogte. 

Auteurs