Overslaan en naar de inhoud gaan

Geplande hervorming houdende de uitoefening, het toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en de doeltreffendheid van sancties

Deze pagina delen

 • Op 3 oktober 2023 heeft de Regering een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (het "Wetsvoorstel");
 • Het Wetsvoorstel heeft de volgende doelstellingen:
  • De voorwaarden voor de uitoefening van het beroep door een rechtspersoon versoepelen, namelijk: 
   • Een rechtspersoon kan lid zijn van het bestuursorgaan van een andere rechtspersoon;
   • Alleen een gewone meerderheid van de leden van het bestuursorgaan zal beroepsbeoefenaar moeten zijn, in plaats van alle leden zoals nu het geval is;
   • De vereiste dat ten minste 60% van het kapitaal in handen moet zijn van de beroepsbeoefenaars wordt geschrapt; 
   • De vereiste dat ten minste 60% van de beroepsbeoefenaars stemrecht moet hebben, wordt eveneens geschrapt;
  • Toegang tot het beroep verlenen op basis van relevante beroepservaring:
   • Inschrijving op het tableau wordt mogelijk vanaf het behalen van een equivalent van 6 jaar voltijds-equivalent beroepservaring in de 10 jaar voorafgaand aan de inschrijvingsaanvraag;
  • Ervoor zorgen dat sancties tegen vastgoedmakelaars doeltreffender zijn:
   • Het Wetsvoorstel specificeert nu dat de sancties van schorsing of schrapping opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars niet kunnen worden omzeild door het beroep uit te oefenen middels een arbeidsovereenkomst;
 • We houden u verder op de hoogte van verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Auteurs