Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

KB giet het nieuwe AREI in 3 gestructureerde en evolutieve boekdelen

Deze pagina delen

  • Vanaf 1 juni 2020 vervangt het KB van 8 september 2019 het bestaande algemeen reglement voor de elektrische installaties (AREI) door een gestructureerde en evolutieve variant;
  • Het nieuwe AREI bevat drie thematische boeken, waarbij de technische voorschriften worden opgesplitst tussen (i) elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1), (ii) elektrische installaties op hoogspanning (Boek 2), en (iii) installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (Boek 3);
  • Opmerkelijk genoeg zal het AREI niet enkel van toepassing zijn op elektrische installaties waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding wordt aangevangen na 1 juni 2020, maar ook wanneer dit reeds vóórdien heeft plaatsgevonden;
  • Voor de bestaande installaties waarvan de uitvoering vóór 1 juni 2020 is aangevangen, voorziet elk boek in deel 8 wel in afwijkende bepalingen die enkel van toepassing zijn op deze installaties;
  • De minister bevoegd voor Energie mag bovendien individuele afwijkingen toestaan, doch enkel in uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden en mits een gelijkwaardige veiligheid wordt gegarandeerd;
  • Er zijn tal van nieuwe definities alsook enkele inhoudelijke wijzigingen, waaronder een grondige herziening van artikel 104 van het huidige AREI inzake de voorzorgsmaatregelen tegen brand als antwoord op de problemen in de praktijk en het feit dat elektrische kabels of leidingen die in gebouwen verwerkt worden vallen onder de bouwproductenverordening;
  • De verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties en de elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones (ATEX-installaties) dienen voortaan jaarlijks te worden gekeurd;
  • Tevens worden nieuwe verplichtingen opgenomen, zoals de verplichting voor de uitbater of zijn afgevaardigde om een risicoanalyse te maken van elke veiligheidsinstallatie (installatie met veiligheidsvoeding) en van elke kritische installatie (bv. serverlokaal), kortom, meer werk voor de werkgevers en ongetwijfeld ook voor de preventieadviseurs;
  • Het einde van de evolutie van het AREI is evenwel nog niet in zicht. Zo zijn diverse werkgroepen momenteel bezig met topics als zonnepaneelinstallaties, laadpalen voor elektrische voertuigen, etc.

Auteurs