Overslaan en naar de inhoud gaan

Kmo’s moeten binnen 60 dagen betaald zijn

Deze pagina delen

Op 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de Wet Betalingsachterstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuw wet voert beperkingen in m.b.t. de toegelaten betalingstermijnen tussen ondernemingen en zal van toepassing zijn op overeenkomsten die worden gesloten vanaf 29 april 2020

Vóór de wetswijziging waren ondernemingen vrij om een betalingstermijn overeen te komen die langer dan 60 kalenderdagen mocht zijn. Ingevolge deze wetswijziging mag een betalingstermijn overeengekomen tussen een schuldeiser die een kmo is (“een onderneming die op het ogenblik van het sluiten van een handelstransactie valt binnen de criteria vastgesteld in artikel 1:24, § 1 WVV”) en een schuldenaar die geen kmo is, een termijn van 60 kalenderdagen niet overschrijden. 

Verder bepaalt de nieuwe wet dat wanneer de overeenkomst tussen een schuldeiser (kmo) en schuldenaar (geen kmo) voorziet in een betalingstermijn die ingaat na aanvaarding of controle van de conformiteit van de goederen of diensten, de maximumduur van de procedure voor aanvaarding of controle niet langer dan 30 dagen bedragen. De betalingstermijn mag dus in dergelijk geval dus ook niet langer zijn dan 60 dagen in totaal.

Een beding dat voorziet in een betalingstermijn die langer is dan de toegelaten termijnen zal “voor niet geschreven worden gehouden”, waardoor de wettelijke termijn van 30 dagen na factuurdatum zal gelden. Het is dus aangeraden om uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden aan te passen.
 

Auteurs