Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar: "Auteursrechten en tax planning … Wat is nog mogelijk?"

Deze pagina delen

Op 26 december 2022 keurde het Parlement een Programmawet goed, die een drastische wijziging inhoudt voor het fiscaal regime van de auteursrechten. Dit fiscaal regime laat een voordelige belastingheffing toe voor natuurlijke personen op inkomsten die ze uit auteursrechten behalen. 
 
De Minister van Financiën heeft inmiddels ook nadere toelichting gegeven bij de nieuwe regeling, die voor heel wat sectoren (ICT-IT, marketingsector, diverse andere intellectuele beroepen zoals architecten, enz…) belangrijke gevolgen zal hebben. Globaal gezien wordt het gunstregime aanzienlijk beperkt, ofschoon mogelijkheden tot planning aanwezig blijven.
 
Onze advocaten Bastiaan Bruyndonckx en Geert De Neef lichtten volgende aspecten verder toe tijdens een webinar:

  • Hoe ziet de nieuwe regeling er uit?
  • Wat wordt op fiscaal vlak voortaan begrepen onder “auteursrechten”?
  • Wie kan van de nieuwe regeling nog genieten, en onder welke voorwaarden?
  • Is er een overgangsregeling van het oude naar het nieuwe regime?
  • Zijn er nog andere planningsmogelijkheden voor wie buiten de nieuwe regeling valt?
  • Vallen auteursrechten in de IT-sector nog onder de nieuwe regeling?

👉 Heeft u ons webinar gemist? Herbekijk het hieronder: 

Auteurs