Overslaan en naar de inhoud gaan

UBO - Naderende deadline voor het registreren van aanvullende informatie

Deze pagina delen

Aanvullende informatieplicht

Krachtens het koninklijk besluit van 23 september 2020 moeten de entiteiten die verplicht zijn hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners - UBOs) te registreren, op het UBO-platform elk document uploaden dat aantoont dat de informatie die zij hebben geregistreerd adequaat, nauwkeurig en actueel is. De Federale Overheidsdienst Financiën geeft als voorbeelden van documenten die hiertoe kunnen dienen: een kopie van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte, notulen van de algemene vergadering, een uittreksel van een buitenlands handelsregister, enz.

Het is van belang te benadrukken dat deze documenten, die vaak gevoelige informatie bevatten, alleen toegankelijk zijn voor de bevoegde overheidsinstanties. De onderworpen entiteiten en het grote publiek hebben er geen toegang toe.

Deadline van 31 augustus 2021 nadert

De bovengenoemde bijkomende verplichting geldt voor alle entiteiten die onder de verplichting tot registratie van hun UBO vallen en is rechtstreeks van toepassing op entiteiten die hun eerste registratie verrichten en entiteiten die hun huidige registratie bijwerken. Voor bestaande registraties was de deadline voor het uploaden van de aanvullende documenten eerst vastgesteld op 1 april 2021, maar deze is verschoven naar 31 augustus 2021. Vanaf 1 september 2021 kunnen sancties worden opgelegd.

Bijstand Lydian

Gezien de complexiteit van de UBO-wetgeving en de naderende deadline, gelieve niet te aarzelen om contact op te nemen met de professionals van Lydian om uw huidige UBO-registratie te analyseren, om u te adviseren en te assisteren bij het uploaden van de vereiste aanvullende informatie en natuurlijk ook om u bij te staan bij alle andere zaken met betrekking tot uw Ultimate Beneficial Owner(s). 

Auteurs