Overslaan en naar de inhoud gaan

Uniformisering van de aanvraag tot minnelijke schikking bij een bouwovertreding in het Vlaamse Gewest

Deze pagina delen

  • Wie in het Vlaamse Gewest een bouwovertreding begaat, kan een minnelijke schikking aanvragen om een veroordeling (en lange gerechtelijke procedure) te vermijden;
  • Een minnelijke schikking in het kader van een bouwovertreding is een regeling tussen de bouwovertreder en de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse Overheid om in ruil voor een geldsom (en mogelijks het voorstel tot bijkomende aanpassingswerken) geen herstel van de bouwovertreding te vorderen voor de bevoegde rechter; 
  • Voorheen waren er vier varianten van het aanvraagformulier om deze minnelijke schikking aan te vragen; 
  • Sinds 11 september 2020 zijn deze vier varianten afgeschaft en gebeurt de aanvraag enkel nog via het uniforme aanvraagformulier ongeacht het type overtreding;
  • Het initiatief van de aanvraag rust bij de bouwovertreder(s) of andere belanghebbenden (een eigenaar, huurder, toekomstige eigenaar, etc.) die het herstel van de overtreding willen bekomen;
  • In functie van de ligging van het onroerend goed wordt de aanvraag ingediend bij de (i) gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester van de gemeente of (ii) bevoegde gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur;
  • De aanvraag tot minnelijke schikking is onderworpen aan enkele voorwaarden, namelijk (i) de afwezigheid van herhaling (recidive) en (ii) het stedenbouwkundig misdrijf mag niet bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften;
  • Het uniforme aanvraagformulier bevat diverse sub-elementen, o.a. (i) persoonlijke gegevens (mogelijks ook van raadsman of architect) (ii) gegevens van het onroerend goed (iii) gegevens van personen die zakelijke rechten hebben op het onroerend goed (iv) het onderwerp van de aanvraag (v) nuttige informatie; 
  • De ondertekening door een architect van de aanvraag tot minnelijke schikking is vereist indien het herstel, met inbegrip van eventueel voorgestelde bouw- en/of aanpassingswerken, handelingen bevat waarvoor de medewerking van een architect is vereist.

Auteurs