Overslaan en naar de inhoud gaan

Vestigingssteun voor bepaalde brusselse ondernemingen in “zones van economische uitbouw in de stad”

Deze pagina delen

  • Sinds 16 september 2019 kunnen Brusselse ondernemingen met een vestigingseenheid in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS), d.i. de zone rond het Brusselse kanaalgebied, een tegemoetkoming krijgen om de gemeentebelasting te compenseren voor zover aan de gestelde steunvoorwaarden is voldaan;
  • Op basis van de eerste steunvoorwaarde moet de begunstigde onderworpen zijn aan een gemeentebelasting van minimaal EUR 1.000,00 op de kantoren van zijn vestigingseenheid in een ZEUS. De tweede steunvoorwaarde betreft het door de begunstigde daadwerkelijk uitoefenen van een economische activiteit in de vestigingseenheid en het beschikken over menselijke middelen en goederen die specifiek voor hem bestemd zijn;
  • De vestigingssteun bedraagt 50% van de gemeentebelasting die de begunstigde daadwerkelijk betaalt op de kantoren van zijn vestigingseenheid gelegen in een ZEUS, doch met een maximale tegemoetkoming van EUR 5.000,00 per steunaanvraag;
  • De begunstigde dient de steunaanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW). Het door BEW op zijn website ter beschikking gesteld formulier dient hiertoe door de begunstigde ingevuld te worden;
  • BEW dient de aanvraag te ontvangen binnen de drie maanden na de datum van het aanslagbiljet voor de gemeentebelasting die betrekking heeft op het aanslagjaar dat de steunaanvraag onmiddellijk voorafgaat;
  • Binnen de maand van de ontvangst van de steunaanvraag richt BEW een ontvangstbewijs aan de begunstigde;
  • Indien het aanvraagdossier volledig is (o.a. wanneer alle de minimis-steun door de begunstigde aangegeven werd), wordt de toekenningsbeslissing aan de begunstigde betekend binnen de drie maanden na de datum van het ontvangstbewijs. Ingeval van een onvolledig dossier, beschikt de begunstigde over twee maanden vanaf de datum van het ontvangstbewijs om zijn dossier aan te vullen.