Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Vlaams optimalisatiebesluit woningkwaliteit: EPC kan bewijs van voldoende dakisolatie leveren

Deze pagina delen

  • Het Vlaams Parlement heeft op 24 mei 2019 – enkele maanden na de goedkeuring van het Optimalisatiedecreet – het Optimalisatiebesluit Woningkwaliteit goedgekeurd;
  • De vaststelling van de woningkwaliteit gebeurt in eerste instantie door middel van een technisch verslag. Het model voor dit technisch verslag is gevoegd als bijlage 3 aan het Besluit van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Vanaf 1 januari 2021 worden de modellen gewijzigd en is het model voor zelfstandige woningen als bijlage 1 bij het Optimalisatiebesluit gevoegd;
  • Voor de dakisolatienorm is rubriek 9 ‘Energetische prestatie’ van belang. In het nieuwe model is dit rubriek 25;
  • Het Optimalisatiebesluit voorziet dat de quotering inzake dakisolatie niet gebeurt wanneer het energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning een energiescore vermeldt van maximaal (i) 600 kWh/m2 voor een open bebouwing, (ii) 550 kWh/m2 voor een halfopen bebouwing, (iii) 450 kWh/m2 voor een gesloten bebouwing, en (iv) 400 kWh/m2 voor een appartement;
  • Kortom, indien het EPC een lagere energiescore vermeldt, is voldaan aan de dakisolatienorm;
  • Het merendeel van deze regelgeving treedt in werking op 1 januari 2021. Voor de regeling inzake de dakisolatienorm is evenwel voorzien in een vervroegde inwerkingtreding op 1 januari 2020, gelet op de verplichting tot isolatie van alle daken van zelfstandige woningen en appartementsgebouwen. Hoewel deze verplichting reeds bestaat sedert 1 januari 2015, wordt er momenteel maar een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het niet voldoen aan de dakisolatienorm. Vanaf 1 januari 2020 worden daarentegen 9 tot 15 strafpunten toegekend, naargelang de grootte van het dak.

Auteurs