Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Maak arbeidstijd zo flexibel mogelijk - Overzicht (A)

Deze pagina delen

OPTIES WAT? HOE INVOEREN? MODALITEITEN
Deeltijdse arbeid
 
Individueel arbeidsduur verminderen 
 
Akkoord met  werknemer – bijlage arbeidsovereenkomst met aangepaste arbeidsregeling en uurrooster
 
 • Deeltijds loon 
 • Geen incentive van overheid 
Collectieve arbeidsduur-vermindering
 
Collectief arbeidsduur verminderen  
 
Hangt af van rechtsbron (wijziging arbeidsreglement of ondernemings-cao of arbeidsovereenkomst) – sociaal overleg noodzakelijk
 
 • (on)bepaalde tijd
 • In ruil voor werkzekerheid of financiële incentive

Mogelijks te combineren met tijdelijke doelgroepvermindering (bij vermindering voor onbepaalde duur met minstens 1u/week en/of invoering 4-dagenweek) van 400 EUR per voltijdse werknemer per kwartaal (of 1000 EUR bij combinatie arbeidsduurvermindering en invoering 4-dagenweek) 
 

Tijdelijke arbeidsduur-vermindering in kader van COVID- 19 pandemie

Sinds 1 juli 2020

Tijdelijke arbeidsduurvermindering om ontslagen te vermijden en loonkosten te verminderen voor werkgevers erkend als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden (begin erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020)

Ondernemings-cao of wanneer er geen vakbondsafvaardiging is,  wijziging arbeidsreglement 
In elk geval moet arbeidsreglement worden aangepast (ook bij invoering via cao). 
 
 • Voor alle werknemers of een objectieve categorie
 • Tijdelijke doelgroepvermindering per kwartaal, per werknemer, afhankelijk van procentuele aanpassing arbeidsduur.
  • 600 EUR bij vermindering van de arbeidsduur met 1/5;
  • 750 EUR bij vermindering van de arbeidsduur met 1/4een vierde.
 • Verhoging bedrag doelgroepvermindering indien gecombineerd met tijdelijke invoering 4-dagenweek tot respectievelijk 1000 EUR en 1150 EUR. 
 • (Bruto)Looncompensatie (maar mag niet leiden tot hoger brutoloon dan ervoor), die minstens ¾ bedraagt van de forfaitaire vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen. 
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst met betaling van opzeggingsvergoeding tijdens de periode van arbeidsduurvermindering: berekend op basis van  het loon waarop de werknemer aanspraak had kunnen maken indien arbeidsduur niet werd aangepast.
Optimaal gebruik maken van bestaande stelsels van tijdskrediet, thematische verloven, enz.
 
Bestaande systemen van loopbaanvermindering maximaal benutten 
 
Aanvraag door werknemer 
 
Voorwaarden en modaliteiten van bestaande systemen blijven van toepassing

Corona-tijdskrediet

Sinds 1 juli 2020

Nieuwe vorm van tijdskrediet (naast het gewone tijdskrediet) die kan worden aangewend door werkgevers erkend als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden (begin erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020) Voorstel door werkgever + bij akkoord werknemer: bijlage arbeidsovereenkomst over de tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties 
 • Gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5)
 • Voor een periode van 1 tot 6 maanden
 • Recht op onderbrekingsuitkering (gelijk aan uitkering bij gewoon tijdskrediet) + aanvullende vergoeding mogelijk door werkgever (maar mag niet leiden tot hoger brutoloon dan ervoor)
 • Onderbrekingsperiodes van coronatijdskrediet worden niet afgetrokken van de maximumduur van gewone tijdskrediet.
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst met betaling van opzeggingsvergoeding tijdens de periode van arbeidsduurvermindering: berekend op basis van het loon waarop de werknemer aanspraak had kunnen maken indien arbeidsduur niet werd aangepast.
 • Zie hier