Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Maak arbeidstijd zo flexibel mogelijk - Overzicht (B)

Deze pagina delen

OPTIES WAT? HOE INVOEREN? GRENZEN MODALITEITEN
Klassiek systeem kleine flexibiliteit (art. 20bis Arbeidswet)
 
Organisatie arbeid volgens dal- en piekperiodes 
 
Arbeidsreglement of cao
 
Max. 2u/dag (max/ 9u) en 5u/week (max. 45u) boven normale uurrooster
 
  • Geen overloon of inhaalrust
  • Soms bijkomende premie indien overeengekomen 
Grote flexibiliteit (nieuwe arbeidsregelingen)
 
Biedt meer flexibiliteit dan kleine flexibiliteit, maar wel complexere en langere procedure om in te voeren, dus enkel te overwegen als oplossing met lang perspectief
 
Check sectorale regelingen + sociaal overleg vereist
 
   
Vrijwillige overuren
 
Mogelijkheid om 120u extra te presteren bovenop normale uurrooster zonder motivering 
 
Schriftelijk akkoord met werknemer
 
Max. 11u/dag en 50u/week
 
Wel overloon, geen inhaalrust
 
Vrijwillige overuren voor kritieke sectoren (zie Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken (op basis van het paritair comité waartoe men behoort)).

Verhoging bestaand systeem van vrijwillige overuren tot maximum 220u in totaal

Schriftelijk akkoord met werknemer
 

Max. 11u/dag en 50u/week
 

  • Tijdelijke maatregel (initieel van kracht van 1/4/2020 tot 30/06/2020. Ondertussen heeft de overheid deze maatregel al een aantal keren verlengd, de laatste keer tot 31/063/2021 via o.a. de wet van 13 april 20 december 20210 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.) 
  • Geen overloon of inhaalrust
  • Eerste 120 vrijwillige overuren vrijgesteld van belastingen en RSZ
Arbeid om het hoofd te bieden aan dreigend ongeval (art. 26 Arbeidswet)
 
Mogelijkheid om overuren te presteren (ook op zondag en tijdens nacht)
FOD Werk interpreteert ruim:
  1. Arbeid noodzakelijk om een besmetting met COVID-19 te behandelen/ voorkomen
  2. Basis voor extra werk in sectoren die geneeskundig, profylactische of hygiënische verzorging verlenen
  3. Buiten deze sectoren: voor zover noodzakelijk om gevolg te kunnen geven aan maatregelen die door de overheid werden getroffen (bv. maken van testkits, mondmaskers, uitvoeren testen, ontsmettingen, kuiswerkzaamheden, …)
  Geen dag-, noch weekgrens
 
Geen inhaalrust, maar wel extra uren betalen + eventueel overloon (bij overschrijding 9u/dag of 40u/week)