Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Actualisatie E-zine april 2020 - Controle stookolietanks in de drie gewesten

Deze pagina delen

  • Normaliter trad op 13 mei 2020 in Wallonië een nieuw besluit van 18 juli 2019 in werking met betrekking tot het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter;
  • Echter, de Waalse Regering heeft op 23 april 2020 besloten om dit besluit op te heffen;
  • Reden hiervoor is dat de COVID-19 maatregelen hebben geleid tot een aantasting van de goede werking van de verschillende overheidsdiensten, en zelfs tot een verlamming van bepaalde diensten;
  • Er waren aldus talrijke moeilijkheden inzake de tenuitvoerlegging van voornoemd besluit, waarbij sommige voorschriften het zelfs onmogelijk maakten om na 13 mei 2020 aan een geschat aantal van 727.400 Waalse gezinnen stookolie te leveren;
  • Gelet op de opheffing van het besluit van 18 juli 2019, actualiseren wij bij deze onze E-zine van 22 april 2020 inzake de controle van stookolietanks in de drie gewesten. 

Auteurs