Overslaan en naar de inhoud gaan

Back to HR: enkele aandachtspunten voor de hr-manager voor het najaar

Deze pagina delen

Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is zo goed als geen nieuwe regelgeving verschenen die relevant is voor werkgevers. Een uitzondering is de nieuwe regelgeving voor werkgevers uit het Vlaamse gewest over verlof voor het volgen van opleidingen door hun werknemers. De nieuwe regels komen hieronder aan bod, samen met een update van de sociale verkiezingen voor volgend jaar. 

1. Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen

Sinds 1 september 2019 heeft een werknemer van een onderneming in het Vlaamse gewest recht op maximaal 125 uur aan Vlaams opleidingsverlof per (school)jaar. Dat komt in de plaats van het sinds 1985 bestaande betaald educatief verlof. Voor werknemers tewerkgesteld in het Brusselse en het Waalse gewest verandert momenteel niets: de huidige regeling van betaald educatief verlof blijft voor hen van toepassing. Maar ook voor werknemers in Vlaanderen, die het voorbije schooljaar al gestart waren met een meerjaarse opleiding, blijft het bestaande systeem behouden (en dit ten laatste tot eind 2021).

De werknemer mag met loonbehoud afwezig zijn op het werk om een bepaalde opleiding te volgen die arbeidsmarkt- of loopbaangericht is. De opleiding moet zijn opgenomen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank). Hoe lang de werknemer afwezig mag zijn, hangt af van de effectieve duur van de opleiding en het tewerkstellingsregime (deeltijds, voltijds) van de werknemer.

Werkgevers kunnen terugbetaling aanvragen zoals voorheen het geval was, maar dat moet vanaf nu gebeuren via een digitaal platform van de Vlaamse overheid (zie: https://www.vlaanderen.be/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-0/indienen-terugbetalingsaanvraag).

Werknemers die gebruik maken van het opleidingsverlof moeten de opleidingen ook nauwgezet opvolgen. Is een werknemer meer dan 10 % van de tijd onwettig afwezig, dan zal het eerstvolgende recht op verlof verminderd worden met 25 %.

To do

Werkgevers in het Vlaamse gewest moeten vanaf nu de reglementering van het Vlaams opleidingsverlof toepassen voor hun werknemers die een (nieuwe) opleiding wensen te starten. Voor werkgevers in de andere gewesten blijft het betaald educatief verlof van toepassing.  

2. Update sociale verkiezingen 2020

a. E-voting

De sociale verkiezingen van 2020 kunnen via e-voting georganiseerd worden.

Werkgevers die dat wensen te doen, moeten ervoor zorgen dat ze met een professionele dienstverlener in zee gaan. De dienstverleners van e-voting software moeten een kopie van hun systeem neerleggen bij de FOD WASO. De FOD bezorgt dan aan de dienstverlener een ontvangstbewijs. U vraagt dus best aan uw dienstverlener een kopie van dat ontvangstbewijs. In elk geval vindt u de lijst van mogelijke dienstverleners terug op http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=48346.

b. Stemrecht voor uitzendkrachten

Nieuw voor de sociale verkiezingen van 2020 is dat uitzendkrachten stemrecht hebben bij de gebruiker als ze voldoen aan bepaalde anciënniteits­voorwaarden. Ze kunnen zich wel nog steeds geen kandidaat stellen.

Zeker wanneer u veel uitzendkrachten tewerkstelt, kan dat een impact hebben op de praktische organisatie van de sociale verkiezingen. Om daarop voldoende voorbereid te zijn, doet u er best aan om goed op te volgen of de uitzendkrachten al dan niet aan de voorwaarden beantwoorden.

Een uitzendkracht voldoet aan de voorwaarden als:

  • Hij/zij in de periode vanaf 1 augustus 2019 tot en met de datum waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (dit is dag X, die in functie van uw verkiezingsdatum valt in de periode van 11 februari 2020 tot en met 24 februari 2020) is tewerkgesteld minstens gedurende 3 maanden op ononderbroken wijze of in totaal 65 dagen tijdens deze periode van 6 maanden; en
  • Hij/zij in de periode vanaf dag X tot en met de 13de dag die de verkiezingen voorafgaat (dit is dag X+77, die in functie van uw verkiezingsdatum valt in de periode van 28 april 2020 tot en met 11 mei 2020) in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld is.
voorbeeld hr manager

Voorbeeld

Kiest u er bv. voor om de verkiezingen op 11 mei 2020 te organiseren, dan moet u rekening houden met volgende tijdsvakken.

To do

Zorg voor een adequate opvolging van de uitzendkrachten die u tewerkstelt en breng die in kaart vanaf 1 augustus 2019. Wanneer uitzendkrachten aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoen, zijn ze immers stemgerechtigd, ook al zijn ze op de verkiezingsdatum niet meer bij u tewerkgesteld. Pas daarom, waar mogelijk, eventueel uw personeelsbeleid aan.