Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingvrij schenken via Nederland: exit voor de “kaasroute” (heel) binnenkort?

Deze pagina delen

Indien een schenking verricht wordt voor een Belgische notaris, zijn hierop schenkingsrechten verschuldigd. De schenkingsrechten voor roerende goederen bedragen in Vlaanderen 3% (in rechte lijn en tussen echtgenoten) of 7% (tussen andere personen). 

Om deze schenkingsrechten te vermijden, trekken vele Belgen elk jaar opnieuw naar Nederland. Schenkingen van roerende goederen voor een Nederlandse notaris door een Belgisch rijksinwoner, zijn immers noch in België, noch in Nederland aan schenkingsrechten onderworpen.

Beroep doen op een Nederlandse notaris kan bovendien handig zijn indien men een “vaste datum” aan de schenkingsakte wil geven, of indien men bepaalde voorwaarden aan de schenking wil verbinden (wat veel lastiger is indien men de schenking eenvoudigweg via een “handgift” zou verrichten. Op een handgift is evenmin schenkingsrecht verschuldigd).

Een recent wetsvoorstel van 17 juni 2020 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat momenteel bij hoogdringendheid behandeld wordt, wil hieraan paal en perk stellen. Het wetsvoorstel voorziet dat de registratieverplichting van de schenking, en dus ook de heffing van schenkingsrechten, voortaan ook zou gelden voor alle “akten die tot bewijs strekken van een schenking onder de levenden door een rijksinwoner”. Buitenlandse notariële akten waarbij een Belgisch rijksinwoner een schenking verricht, zouden dus niet langer een belastingvrije vorm van vermogensoverdracht zijn.

Het is niet zeker wanneer precies het wetsvoorstel goedgekeurd gaat worden (er zou wel een ruime parlementaire meerderheid zijn om de nieuwe wet goed te keuren). Zodra het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, wordt het van kracht tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

Voor één keer kunnen haast en spoed, allicht wél nog goed zijn…
 

Auteurs