Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

De bewijslast bij optionele toepassing van btw op onroerende verhuur: stand van zaken

Deze pagina delen

  • Sinds 1 januari 2019 is de regeling inzake de optionele btw-heffing voor professionele (B2B) onroerende verhuur in werking;
  • Huurder en verhuurder kunnen ervoor opteren om hun huur- of terbeschikkingstellingsovereenkomst van “nieuwe” gebouwen al dan niet te onderwerpen aan btw, mits er voldaan is aan enkele voorwaarden (zie hierover onze eerder gepubliceerde e-zines: 12 en 3);
  • Eén van deze voorwaarden is de opeisbaarheid van de btw over de oprichtings- of renovatiewerken ten vroegste op 1 oktober 2018;
  • Meer dan één jaar na de inwerkingtreding van deze regeling, heerst er in de praktijk nog steeds onduidelijkheid over wie de bewijslast draagt inzake de opeisbaarheid van de btw over de oprichtings- of renovatiewerken aan het verhuurde gebouw;
  • Draagt de fiscus de bewijslast daar een dienst ten bezwarende titel in principe onderworpen is aan de btw en de vrijstelling van de verhuur van onroerende goederen bijgevolg de uitzondering op de regel vormt?; of
  • Draagt de belastingplichtige (huurder/verhuurder) de bewijslast daar de verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld blijft van btw en de btw-optie bijgevolg de uitzondering op de regel vormt?;
  • Dit is essentieel aangezien de fiscus dan wel de belastingplichtige desgevallend over de nodige documenten moet beschikken om aan te tonen dat er vóór 1 oktober 2018 wel/geen btw opeisbaar is geworden op de eigenlijke materiële bouwwerken van het gebouw;
  • Gelet op het gebrek aan duidelijkheid over de bewijslast (i) is het aangewezen dat zowel huurder als verhuurder voldoende documenten opvragen om na te gaan of er vóór 1 oktober 2018 geen btw opeisbaar is geworden met betrekking tot het gebouw en (ii) bestaat het gevaar dat zowel huurder als verhuurder onterechte btw-aftrek hebben gedaan en bijgevolg alles moeten terugbetalen;
  • Wij houden de stand van zaken nauwlettend in het oog en houden u op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.

Auteurs

Onze kantoren